IBM

Focus op talent

Patrick van Ginneken over The IBM Foundation:

Meer dan ooit beseffen ondernemingen vandaag de dag dat mensen de belangrijkste waarde in een organisatie zijn. Niet alleen omdat de arbeidsmarkt krap is en het niet eenvoudig is om goede mensen aan te trekken. Maar ook omdat dienstverlening staat of valt met de betrokkenheid en toewijding van mensen voor elkaar. Of het nu tussen collegas onderling is of tussen medewerkers en klanten. Als een services-bedrijf bij uitstek is IBM gefocust op het ontwikkelen van de talenten van jonge intredende medewerkers. Dat noemen we de Foundation. Het is een leeromgeving waarin iedere nieuwkomer twee jaar lang wordt begeleid bij het ontwikkelen van zijn of haar talenten en specialiteiten.

Voor jonge ambitieuze mensen een ideale start van een mooie carrière. Ze komen in een groep terecht met gelijken, leren van elkaar en de ervaringen die ze bij verschillende onderdelen en projecten van de organisatie opdoen. Zo vinden ze langzaam maar zeker hun weg in de grote, internationale IBM-omgeving. Doordat IBM hen een stimulerende leeromgeving aanreikt - met ruimte voor het nemen van initiatieven en een klimaat van open communiceren - en de talenten bovendien van hun fouten mogen leren, ontwikkelen zij zich voorspoedig tot volwaardige professionals die weten wat ze willen en wat ze kunnen. Dat kan doordat ze vanaf de eerste dag samen met een persoonlijke coach de weg naar hun toekomst uitstippelen. Ze zitten zelf in the driving seat.

Waar kiezen talenten voor als ze zelf achter het stuur zitten? Voor de juiste balans tussen hun ambitie en talent enerzijds en de kansen binnen hun organisatie op basis van marktontwikkelingen anderzijds. Je motiveert medewerkers niet door hen een zak geld voor te houden, maar door hen een uitdaging te bieden in hun werk, een prettige werkomgeving te creëren en alle mogelijkheden aan te reiken om zichzelf verder te ontwikkelen. Kortom, het begeleiden van medewerkers is een kwestie van faciliteren, mensen de gelegenheid geven hun talenten te ontplooien. Dan komen ze vanzelf tot bloei - en dat werpt altijd zijn vruchten af. Voor IBM in de vorm een permanente vernieuwing van onze cultuur en van blijvende innovatieve kracht.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u gaan naar
https://www-5.ibm.com/nl/employment/jongtalent.html

Deel: ' Patrick van Ginneken over The IBM Foundation '
Lees ook