Koninklijk Horeca Nederland

Persbericht 16 mei 2002

Patstelling in onderhandelingen Horeca CAO

WOERDEN - 16 mei 2002 - Na twee rondes is er in de onderhandelingen voor een nieuwe Horeca CAO een patstelling ontstaan. Al in de eerste ronde op 25 april hebben de vakbonden FNV Horecabond en CNV Horeca twee punten uit de werkgeversvoorstellen het predikaat `onbespreekbaar' meegegeven. Vandaag tijdens de tweede ronde wensen de vakbonden niet in te gaan op de door de werkgevers voorgestelde invulling van het loonbod.

Koninklijk Horeca Nederland, die namens de horecawerkgevers met vakbonden onderhandelt over een nieuwe CAO, wil met de nieuwe CAO terug naar de kern van de collectieve arbeidsovereenkomst: de CAO is een voorziening voor werknemers en werkgevers waarin enkel basisafspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Als er tussen werknemer en werkgever behoefte bestaat om aanvullende afspraken te maken, dan kunnen die worden opgenomen in het arbeidscontract. Dirk Vreugdenhil: "In onze voorstellen hebben we aangegeven dat een minimum-CAO ons uitgangspunt is. In deze filosofie kan er alleen worden gesproken over een verhoging van de CAO-loontabellen en niet over een verhoging van de lonen die daarboven uitstijgen. Het is aan de individuele werkgever om te bepalen of er meer ruimte is voor een loon dat hoger ligt dan het CAO-niveau." Uit onderzoek dat door CAO-partijen is gedaan, blijkt dat vijfenzeventig procent van de horecawerknemers conform de CAO-loonschalen wordt betaald.

De eerstvolgende onderhandelingsronde voor een nieuwe Horeca CAO wordt gehouden op donderdag 23 mei 2002.

Deel: ' Patstelling in onderhandelingen Horeca CAO '
Lees ook