NICOLAZZO AND ASSOCIATES

Pavlo Lazarenko wacht bij terugkeer foltering

Vanwege Nicolazzo And Associates: Pavlo Lazarenko, Voormalig Premier Van De Oekraïne, Vertelt Amerikaans Immigratierechter Dat Hij Gevaar Loopt Te Worden Gefolterd Als Hij Naar Zijn Land Terugkeert


-Oproep gedaan tijdens volledige dag getuigenverklaringen

San Francisco, 14 april - Pavlo Lazarenko, de voormalige premier van de Oekraïne die zich inzet voor geleidelijke hervorming om te komen tot een verbeterd economisch klimaat in zijn land van herkomst, verklaarde maandag voor een Amerikaans immigratierechter dat als hij gedwongen wordt terug te keren naar de Oekraïne de kans bestaat dat hij wordt gefolterd en mogelijk zelfs gedood. Pavlo Lazarenko, die naar verluid in de Oekraïne in 1996 een aanslag overleefde, verscheen met zijn raadslieden voor de rechter tijdens een volledige dag van getuigenverklaringen. Lazarenko wordt door de Amerikaanse dienst voor immigratie en naturalisatie (INS -Immigration and Naturalization Service) in een 'Federal Detention Centre' vastgehouden tijdens de behandeling van zijn asielaanvraag.

In een verklaring zei Lazarenko:

'Op maandag 12 april 1999 verzocht ik de rechtbank om mijn terugzending naar de Oekraïne op te schorten, volgens de bepalingen van de internationale conventie tegen folterpraktijken. De rechtbank heeft getuigenissen kunnen horen, waaruit blijkt dat ik gefolterd zou kunnen worden als ik naar de Oekraïne zou worden gedeporteerd. Een groot aantal rapporten van internationale en niet-gouvernementele organisaties over gevallen van foltering en geweldplegingen door Oekraïense functionarissen met als gevolg menselijk lijden, lichamelijke kwetsuren en - in een aantal gevallen - zelfs de dood van hun slachtoffers, werden voorgelegd aan de rechtbank. De algemeen voorkomende martelpraktijken in het Oekraïense gevangenisstelsel worden bevestigd in een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ('Department of State'), dat dateert van 26 februari 1999.'

'Wat me vooral zorgen baart is dat ik door mijn status als vooraanstaand politiek tegenstander van President Koetsjma blootgesteld zal worden aan een intense fysieke en psychologische dwang, en dat mijn mensenrechten zullen worden geschonden. Zoals ik bij vorige gelegenheden al zei, heb ik er het volste vertrouwen in dat de bevoegde Amerikaanse ambtenaren mijn verzoek om in hun land te mogen blijven zullen inwilligen zodra ze duidelijk inzicht hebben gekregen in alle feiten die in deze zaak meespelen. Degenen die over mij valse geruchten blijven verspreiden in de Oekraïne zijn dezelfde krachten die hebben geprobeerd mijzelf en mijn politieke partij in diskrediet te brengen. Ik wens deze valse berichten dan ook niet onweerlegd te laten en ik blijf kandidaat voor de verkiezingen die in oktober zullen plaatshebben.'

'Sedert mijn vertrek uit de Oekraïne hebben de rechercheurs van Koetsjma mijn familieleden illegaal en op grove wijze lastig gevallen. Mijn huis en mijn kantoor in de Oekraïne is herhaaldelijk doorzocht, en mijn eigendommen werden - in weerwil van mijn recht op een eerlijk proces - in beslag genomen.'

'Ik wil mijn vele aanhangers in de Oekraïne, de Oekraïense gemeenschap over de hele wereld en het Amerikaanse publiek opnieuw duidelijk maken dat het arrestatiebevel dat tegen mij werd uitgevaardigd door Oekraïense openbare aanklagers totaal op niets berust. Ik ben een slachtoffer van politieke vervolging door de regering van President Leonid Koetsjma. Strafrechtelijke onderzoeken in de Oekraïne maken deel uit van een systematische en politiek gemotiveerde samenzwering om alle oppositie te onderdrukken.'

'In zijn voortdurende campagne tegen de oppositiepartijen heeft het Koetsjma-regime een aantal nieuwsmedia in de Oekraïne gesloten en werden oppositieleiders in de gevangenis opgesloten. Dit geeft nog maar eens aan hoe Koetsjma zijn macht wilt consolideren en een campagne opzet om iedereen die tegen oppositie voert in diskrediet te brengen. Ik zal me door dit soort tactieken niet laten intimideren.'

Contactpersoon: Richard P. Crane, Jr., Esq. van Musick Peeler and Garrett, LLP, tel.: +1-213-629-7600; ofwel Richard E. Nicolazzo of Joe M. Grillo, tel.: +1-617-951-0000, beiden van Nicolazzo and Associates.


16 apr 99 10:47

Deel: ' 'Pavlo Lazarenko wacht bij terugkeer foltering' '
Lees ook