Pax Christi Nederland

Persbericht:
Aandacht voor Soedan noodzakelijk na 16 jaar oorlog

Eerste radio uitzending in zuid Soedan gaat met Kerst de lucht in Op Eerste Kerstdag gaat in zuid Soedan het eerste zuid Soedanese radio programma onder de naam 'Voice of Hope' de lucht in. De NCRV, Pax Christi en de Wereldomroep steunen dit radio station. Een medewerkster van Pax Christi bracht gedurende vijf weken een bezoek aan zuid Soedan en Nairobi (Kenia) om o.a. de radio programma's voor te bereiden. De Raad van Kerken in het zuiden van Soedan hebben de verantwoordelijkheid voor de uitzendingen op zich genomen. In zuid Soedan is geen elektriciteit en radio's zijn schaars. Binnenkort zullen daarom met steun van Wilde Ganzen 2000 opwindbare radio's verspreid worden in zuid Soedan. Straks worden in dorpen in zuid Soedan radio clubs opgericht en gaan journalisten op de fiets in hun streek het nieuws vergaren. In Kampala zit de studio van waaruit de eindredacteur de radioberichten verstuurt naar Madagaskar. Daar zendt de Wereldomroep de programma's uit zodat heel zuid Soedan bereikt wordt, dwars over militaire grenzen heen.

Vrouwen in zuid Soedan spreken zich uit tegen bombardementen van Soedanese regering
Dit bezoek aan zuid Soedan viel samen met een trauma counselling training die Pax Christi in samenwerking met Memisa opzet voor vrouwen in zuid Soedan. Vrouwen in zuid Soedan willen zich meer uitspreken over vrede en mensenrechten. Maar in veel dorpen in zuid Soedan zijn vrouwen analfabeet en te getraumatiseerd om hun stem te laten horen. Pax Christi medewerkers gaven de trainingen samen met trainers van de Sudanese Women's Voice for Peace. In twee dorpen kon de training uiteindelijk worden gerealiseerd. In drie dorpen was het onveilig vanwege bombardementen en etnische spanningen.
Niemand is getuige van het oorlogsleed van burgers in zuid Soedan. Er bestaat geen Waarheid- en Verzoeningscommissie. De vrouwen hebben met elkaar hun oorlogsverhalen gedeeld en waren elkaar getuigen. Zo zijn deze vaak ongeletterde vrouwen met een resolutie naar buiten gekomen. Een van de belangrijkste punten die ze noemden was de veroordeling van bombardementen door de Soedanese regering op burgerdoelen. Dit heeft het afgelopen jaar onopgemerkt door de buitenwereld maandelijks plaatsgevonden. Pax Christi was zelf getuige van de gevolgen van een Soedanese bommenwerper boven Narus, een dorp in zuid Soedan. Het bombarderen van burgerdoelen is in strijd met de Conventie van Genève.
In februari zal de training ook in de andere dorpen plaatsvinden.

Dreiging nieuwe humanitaire crisis in zuid Soedan Waarnemers waarschuwen voor een nieuwe humanitaire crisis nu het droge seizoen weer aanvangt. In de olie gebieden in het noorden van zuid Soedan wordt nu al hevig gevochten. Inwoners zijn uit de, in het oliegebied gelegen, dorpen verdreven door bombardementen en regeringsgezinde grondtroepen. Mensenrechten zijn daarbij op grote schaal geschonden. Waarnemers waarschuwen voor nieuwe voedselnood onder de ontheemden.

De oorlog in zuid Soedan heeft sinds het begin in 1983 2 miljoen mensen het leven gekost en 5 miljoen mensen zijn ontheemd. In 1998 zijn 80.000 mensen om het leven gekomen als gevolg van de hongersnood.

Deel: ' Pax Christi vraagt aandacht voor Soedan na 16 jaar oorlog '
Lees ook