Nederlandse Vereniging van journalisten

PCM-winstdeling aan AT5 voorbij

De medewerkers van het Amsterdamse televisiestation AT5 hoeven niet te rekenen op een winstdelingsregeling volgens de normen van PCM Uitgevers. De Raad van Commissarissen van het televisiestation is wegens gebrek aan financiële middelen niet bereid de concern-regeling uit te voeren. De Raad van Bestuur van PCM is evenmin bereid daarvoor extra gelden beschikbaar te stellen.

De winstdelingsregeling is onderdeel van de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor het AT5-personeel. In die gesprekken wordt nu gezocht naar een zekere vorm van compensatie. De NVJ is teleurgesteld over het uitblijven van de winstdelingsregeling. De centrale ondernemingsraad van PCM Uitgevers heeft zich in het verleden juist sterk gemaakt voor een concernbrede regeling. In die afspraken is echter een uitzondering gemaakt voor dochterbedrijf AT5. Toepassing van de winstdeling is afhankelijk gemaakt van een besluit van de Raad van Commissarissen. Na een afwijzing van die kant, heeft de PCM-top uit vrees voor precedentwerking geweigerd bij te passen.

Zoekwoorden:

Deel: ' PCM-winstdeling aan AT5 voorbij '
Lees ook