Productschap Diervoeder


08/07/1999

PDV akkoord met aanpak zware metalen via diervoeding

Het bestuur van het Productschap Diervoeder (PDV) heeft op 7 juli j.l. het plan van aanpak Vermindering zware metalen in dierlijke mest via diervoeding aangenomen. Het plan voorziet in een verlaging van de maximumgehalte koper en zink in varkens- en pluimveevoer met 25%. De verlaging gaat in met ingang van 1 juli 2000 en heeft betrekking op alle GMP-erkende voerleveranciers. De Keuringsdienst Diervoedersector houdt toezicht op de naleving van de regeling.

Het plan van aanpak is tot stand gekomen in overleg met de Productschappen Vee, Vlees en Eieren, het Federatief Overlegorgaan Mengvoederindustrie en LTO-Nederland. Het PDV-bestuur is van mening met dit plan een essentiële bijdrage te leveren aan de vermindering van de milieubelasting in de varkens- en pluimveehouderij.

Zoekwoorden:

Deel: ' PDV akkoord met aanpak zware metalen via diervoeding '
Lees ook