TuinbouwNet


Peen en witlof goed aan de prijs

Van de vollegrondsgroenten hebben witlof, winterpeen, knolselderij en uien vorig najaar het meest te lijden gehad van de overvloedige regenval en de vorst. Hierdoor kon een deel van de oogsten niet binnen gehaald worden. Door het krappe aanbod stegen de prijzen van witlof, peen en knolselderij fors. Daarentegen zijn de uien veel goedkoper dan een jaar geleden, zo bericht het Productschap Tuinbouw (PT).

Volgens het PT werd vanaf oktober 1998 tot en met februari 1999 ongeveer een kwart minder witlof aangevoerd op de Nederlandse veilingen in vergelijking met dezelfde periode van het afgelopen seizoen. Door het kleine aanbod liep de export eveneens met 25 procent terug. De gemiddelde veilingprijs lag dit seizoen tot drie weken geleden een gulden per kilo hoger dan in 1997/98. Ook in deze maand bleef het witlof goed aan de prijs. Voor de rest van het seizoen ziet het ernaar uit dat het aanbod nog verder zal terugvallen. De pennen zijn schaars en de kwaliteit valt dikwijls tegen.

Ook winterpeen en knolselderij hadden te lijden van de belabberde weersomstandigheden eind 1998. Een deel van de peen en knollen kon niet geoogst worden. Hierdoor trokken de prijzen flink aan. De telersprijs van B-peen schommelt al enige maanden tussen de zeventig en negentig cent per kilo. Vorig jaar was dat niet meer dan dertig cent. Akkerbouwers die over 'vrije' peen beschikken doen dit seizoen goede zaken. Ook van de Nederlandse knolselderij bleef ongeveer eenderde deel achter op het land. De voorraden zijn op dit moment kleiner dan een jaar geleden en de prijzen trekken aan. Dit laatste geldt niet voor uien. Hoewel niet alle uien in ons land geoogst konden worden, zijn er in de EU voldoende uien beschikbaar. Als gevolg hiervan is de exportvraag te klein voor een flinke prijsstijging.

Deel: ' Peen en witlof goed aan de prijs '
Lees ook