PELS start volkspetitionnement voor elektronisch stemmen

Platform elektronisch stemmen (Pels) start volkspetitionnement voor elektronisch stemmen

Uitnodiging persbijeenkomst 'Volkspetitionnement'
Vrijdag 29 oktober, 11.00 uur
Zaal A 04.18, Stadhuis Den Haag, aan het Spui 70

Op de persbijeenkomst zal burgemeester Deetman van Den Haag als eerste zijn elektronische handtekening zetten onder het petitionnement, dat overigens een geheel elektronisch leven zal gaan leiden. PvdA-Kamerlid Marja Wagenaar zal op de bijeenkomst namens het Comité van Aanbeveling eveneens haar visie geven op dit initiatief. Met het Internet als medium wordt vrijdag door Pels de actie gestart om zoveel mogelijk mensen het petitionnement te laten ondertekenen. Het epicentrum van de actie bevindt zich op de website www.pels.net, waar iedere burger zich als medestander kan laten registreren. Daaromheen zal vanuit verschillende zijden ruchtbaarheid worden gegeven aan deze klassieke, maar mogelijk doeltreffende vorm van volksraadpleging.

Persbericht
(embargo tot 29 oktober 11.00 uur)

Zo'n 88 jaar na het volkspetitionnement voor algemeen kiesrecht is er volgens het Platform elektronisch stemmen (Pels) opnieuw voldoende reden de burgerij te mobiliseren met een dringend en collectief verzoek aan de regering. Al is dit maal het belang niet zo zwaarwegend als destijds, maar niettemin van voldoende gewicht en belang om er een algemene oproep tot brede steunbetuiging aan te verbinden.

Wij vragen de regering het ons mogelijk te maken om onze stem ook elektronisch, los van tijd en plaats, uit te brengen. Niet als vervanging van de traditionele stemmethoden, maar als aanvulling daarop. Het past volgens Pels in de ontwikkeling van de democratie, dat ook de nieuwe media worden ingezet om het algemeen kiesrecht een nieuwe impuls te geven. Stemmen via Internet of telefoon, uiteraard omkleed met alle eisen ten aanzien van privacy en beveiliging, zal voor vele kiesgerechtigden een welkome aanvulling bieden op de benutting van het democratisch recht. Stemmen bij volmacht zal zo goed als overbodig worden en Nederlanders in het buitenland hoeven niet langer veel moeite te doen om hun stem te laten horen. Voor de nieuwe generatie kiezers - inmiddels vertrouwd met de nieuwe media - is de stap naar Internet logischer dan die naar het stembureau. De stap van een elektronische stemmachine (de geaccepteerde vorm van elektronisch stemmen en op veel plaatsen reeds in gebruik) naar stemmen via Internet of telefoon, waar plaats en tijd er niet meer toe doen, is allang niet meer onoverbrugbaar.

PELS is een gezamenlijk initiatief van Binnenlands Bestuur, het Electronic-highway Platform Nederland, het Instituut voor Publiek en Politiek, KPN Telecom en MediaPlaza.

Voor meer informatie over PELS kunt u contact opnemen met: Peter van der Wel (Electronic-highway Platform Nederland 06 - 5585 3316, 070-3006100 of peter@epn.net) Steven Lenos (Instituut voor Publiek en Politiek, 06 - 5533 7370 of s.lenos@publiek-politiek.nl

Meer informatie over Pels op www.pels.net

Bijlage: de tekst van het volkspetitionnement, zoals dat vanaf vrijdag kan worden ondertekend en uiteindelijk aan de regering zal worden aangeboden (tekst en illustratie onder strikt embargo tot vrijdag 29 oktober 11.00 uur)

Electronic-highway Platform Nederland
Postbus 91
2270 AB Voorburg
Tel: 070 - 3006 100
Fax: 070 - 3006 104
http://www.epn.net/
bureau@epn.net

Volkspetitionnement voor elektronisch kiesrecht

Geachte regering,

Graag vragen wij uw aandacht voor een kwestie van algemeen belang.

Wij vragen u het ons mogelijk te maken om onze stem ook elektronisch, los van tijd en plaats, te kunnen uitbrengen. Wij willen graag zelf beslissen waar, hoe en wanneer we onze stem uitbrengen. En daarin zijn we pas volkomen vrij als we dat ook met behulp van eigentijdse media kunnen doen.

Elektronisch stemmen is een logische stap in onze zich ontwikkelende democratie. Heel vroeger stemden wij op basis van ons stemvolume. Dit werd gevolgd door stemmen door handopsteken, stemmen op papier en momenteel kunnen we onze stem uitbrengen via een stemmachine.

Door middel van dit volkspetitionnement vragen wij u nu om mee te gaan met uw tijd door ervoor te zorgen dat wij onze stem elektronisch kunnen laten horen op een technisch en juridisch verantwoorde en veilige wijze.

is getekend door: …

Afbeelding: Bewerking van de affiche van Albert Hahn voor het volkspetitionnement voor algemeen kiesrecht van 1911. De aanbieding van het petitionnement op Prinsjesdag ging gepaard met een grote demonstratie. Ook de jaren daarna werd op Prinsjesdag in Den Haag voor het algemeen kiesrecht gedemonstreerd: de beroemde `Roode Dinsdagen'.

Deel: ' PELS start volkspetitionnement voor elektronisch stemmen '
Lees ook