CBS Persbericht


Datum: 03-06-99

Pensioenfondsen beleggen voor het eerst meer dan 800 miljard gulden

De waarde van de beleggingen van pensioenfondsen is aan het eind van het eerste kwartaal van 1999 gestegen tot 806 miljard gulden. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat dit 9% meer is dan een jaar eerder. Het belang van aandelen in de beleggingsportefeuille blijft toenemen. De meeste te beleggen middelen worden in het buitenland belegd.

Bij de verkoop van nieuwe levensverzekeringen blijft het aandeel van beleggingsverzekeringen toenemen.

Belang van aandelen blijft toenemen

Aandelen worden steeds belangrijker in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen. Eind maart bestond 41% van de totale beleggingen uit aandelen. Een jaar eerder was dat 37% en twee jaar eerder 31%. Bij de beleggingen met een vaste rentevergoeding blijft volgens de CBS-cijfers het aandeel van obligaties toenemen en van onderhandse leningen afnemen.

Pensioenfondsen beleggen steeds meer in het buitenland

Middelen die nieuw of opnieuw moeten worden belegd, gaan voor het grootste deel naar het buitenland. Per saldo zijn de buitenlandse beleggingen hierdoor in één jaar 39% gestegen en de binnenlandse beleggingen 7% gedaald. De buitenlandse obligatieportefeuille is zelfs met 60% toegenomen terwijl de binnenlandse met 11% is afgenomen. De pensioenfondsen hebben ongeveer tweederde van hun aandelen en de helft van hun obligaties in het buitenland belegd.

Koerswinst 17 miljard gulden

De pensioenfondsen hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 17 miljard gulden koerswinst gemaakt op hun aandelenportefeuille (5,5%). De MSCI wereldkoersindex voor aandelen is in dezelfde periode gestegen met 12,2%, terwijl de CBS-koersindex voor aandelen nauwelijks van zijn plaats is gekomen (+0,8%). Hieruit kan worden afgeleid dat de koersresultaten voornamelijk uit het buitenland afkomstig zijn.

Beleggingsverzekeringen steeds populairder

Verzekeraars verkopen steeds meer levensverzekeringen. In de eerste vier maanden van dit jaar is voor 5 miljard gulden premies verworven. Dit is 10% meer dan in de eerste vier maanden van 1998. Binnen de levensverzekeringen winnen verzekeringen waarvan het beleggingsrisico voor de polishouder is (beleggingsverzekeringen), steeds meer terrein. Ten opzichte van de eerste vier maanden van 1998 is de verkoop van beleggingsverzekeringen met 29% gestegen, terwijl die van guldensverzekeringen met 1% is gedaald.

Technische toelichting

Gegevens over de beleggingen van de verzekeraars zijn nog niet beschikbaar als gevolg van een verandering in de opzet van de statistiek.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, drs. C.H.M. Schmitz, tel. (070) 337 46 09. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
Tabel 1: Beleggingen van pensioenfondsen (ultimo cijfers)

1997-I

1998-I

1998-IV

1999-I

mutatie 1999-I t.o.v. 1998-I mld gld %

totaal beleggingen

627

739


806

9,0 waarvan
vastgoed

47

47

48

48

3,8 aandelen binnenland


119

131

122

2,2 aandelen buitenland

109

157

183

206

30,7 obligaties binnenland

140

153

140

136


-11,0 obligaties buitenland

50

82

114

132

60,4 hypotheken

26

26

27

27

4,8 onderhandse leningen

146

133

117

113


-14,9

Tabel 2: Beleggingen pensioenfondsen naar sector waarin is belegd (ultimo)
Sector

1997-I

1998-I

1998-IV

1999-I
in %
overheid

25,4

21,4

18,2

16,8 sociale fondsen

0,1

0,0

0,0

0,0 banken

11,1

9,7

7,3

7,5 overige financiële instellingen

13,9

13,7

14,4

13,5 overheidsbedrijven

7,5

6,1

6,0

5,7 particuliere bedrijven

9,7

10,7

10,1

8,9 gezinnen, izw’s

3,9

3,3

3,3

3,2 buitenland

28,3

35,0

40,8

44,5

totaal beleggingen

100,0

100,0

100,0

100,0

Tabel 3: Productie nieuwe individuele levensverzekeringen periode aantal premies
totaal guldens-
verzekeringen beleggings-
verzekeringen
x1 000 mln gld
jan/apr 1998 639,2 4551 2902 1649
jan/apr 1999 695,2 5001 2875 2126

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 03 juni 1999

Deel: ' Pensioenfondsen beleggen meer dan 800 miljard gulden '
Lees ook