Partij van de Arbeid


Peper belooft meer politie op straat

25 augustus 1999 PvdA-voorlichting

De politie wordt in deze kabinetsperiode uitgebreid met 3400 agenten. Dat schrijft PvdA-minister Bram Peper in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland moet veiliger worden. Daarom trekt het kabinet veel geld uit voor de politie.

Toen Peper minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd, waren er 40.222 agenten. In 2002 moeten dat er 43.622 zijn. Van de 3400 politieagenten worden er 400 aangenomen in verband met de invoering van een 36-urige werkweek. De overige 3000 agenten gaan de politie daadwerkelijk versterken. De politiebeheerders denken net als Peper dat met het beschikbaar komen van meer geld de uitbreiding van de politie moet lukken.

Peper wil met het aantrekken van meer agenten de veiligheid vergroten. Ook het vergroten van de doelmatigheid van het politieoptreden kan hiervoor zorgen, meent de PvdA-minister. Dit kan door agenten dat werk te laten doen waar ze voor zijn opgeleid en door ook andere partijen in de samenleving hun verantwoordelijkheid te laten nemen, zodat de politie alleen daar wordt ingezet waar ze nodig is.

Deel: ' Peper belooft meer politie op straat '
Lees ook