Ministerie van Binnenlandse Zaken


Minister Peper krijgt steun voor europese maatregelen tegen voetbalvandalisme

11 februari 1999
Minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft tijdens de informele Justitie-Binnenlandse Zaken Raad in Berlijn steun gekregen voor het vaststellen van Europese maatregelen tegen voetbalvandalisme. In de toekomst moeten nationale politie-diensten samenwerken door betere en gerichtere informatie-uitwisseling over individuele supporters en supportersgroepen, een strak georganiseerde begeleiding van de supporters, vooral van risico-groepen, en een uniform toegangsbeleid in alle Europese landen.
De minister wees tijdens de vergadering op het belang van de internationale toepassing van nationale stadionverboden. Dit zou een goed sluitstuk zijn van Europese maatregelen tegen voetbalvandalisme. Nederland heeft daarom het initiatief genomen om samen met België, Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk om de effectiviteit te onderzoeken van het instrument van stadionverboden en de wenselijkheid van toepassing van die verboden binnen de Europese Unie.
De minister heeft de lidstaten die bekend zijn met het juridische instrument van de stadionverboden verzocht mee te werken aan de uitwisseling van de informatie over mensen die een stadionverbod is opgelegd. Deze personen zouden dan bij internationale wedstrijden kunnen worden geweerd. Uiteindelijk zou het experiment kunnen leiden tot het aanscherpen van de voorschriften van UEFA.

Deel: ' Peper krijgt steun Europese maatregelen voetbalvandalisme '
Lees ook