Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Peper start herindeling Haagse regio

21 juni 1999
Minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK) heeft besloten een begin te maken met de herindelingsprocedure voor de Haagse regio. Hij wil hiermee op korte termijn de meest urgente problemen van Den Haag voor de eerstkomende jaren oplossen. Met de betrokken gemeenten (Den Haag, Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk, Voorburg en Wateringen) zal hierover binnenkort worden overlegd. De gesprekken zullen waarschijnlijk in augustus en september plaats vinden. Dit staat in een brief die de bewindsman vandaag aan de Tweede Kamer heeft gezonden.
Richtinggevend voor de herindeling van Den Haag is de uitvoering van de motie-Remkes die de Tweede Kamer op 27 mei 1997 heeft aanvaard.
De motie is gericht op een versterking van de stad met de bouwlocaties Ypenburg, Leidschenveen en het nog resterende deel van Wateringse Veld en een corridor om Den Haag een zelfstandige regiefunctie te geven over dit gebied.
Minister Peper heeft de Tweede Kamer op 9 april jongstleden in een brief reeds aangegeven gehouden te zijn het regeerakkoord uit te voeren, dat van een herindeling van Den Haag uit gaat. Daarin liet hij de Kamer tevens weten dat de realisatie op korte termijn van een sterke stadsprovincie op de schaal van Haaglanden de voorkeur heeft van de betrokken gemeentebesturen.
Op grond van de huidige stand van de discussie heeft de bewindsman echter moeten vaststellen dat de betrokken gemeenten op korte termijn geen overeenstemming zullen bereiken over een sterke stadsprovincie per 2002.

Deel: ' Peper start herindeling Haagse regio '
Lees ook