Pax Christi Nederland

Stuur je reacties naar
Pax Christi via e-mail: Paxchristi@Antenna.NL

'Per expresse': lessen over Kosovo op internet

'Per expresse' is een serie lesbrieven op internet over actuele gebeurtenissen in het wereldnieuws voor leerlingen in bovenbouw basisonderwijs en basisvorming voortgezet onderwijs. Elk nummer bevat kopieerbare werkbladen voor de leerlingen en achtergrondinformatie, kerndoelen en didactische aanwijzingen voor de leerkracht. Pax Christi werkt al enkele jaren samen met de uitgever, het Centrum voor
Mondiaal Onderwijs in Nijmegen en wil de lesbrief over Kosovo graag bij u aanbevelen.
De lesbrieven zijn gekoppeld aan een website: https://www.cmo.nl. Losse nummers kosten f 7,50 per stuk.

© PAX CHRISTI, July 1999, Utrecht, Netherlands

Deel: ' 'Per expresse' lessen over Kosovo op internet '
Lees ook