Ingezonden persbericht

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de aanslagen op 11 september jl. heeft het Centrum voor Mondiaal Onderwijs in Nijmegen onder de titel Aanslagen op verdraagzaamheid een Per Expresse uitgebracht waarin de achtergronden van deze tragische gebeurtenissen belicht worden. We bekijken de gebeurtenissen, de reacties van politici en burgers en de mogelijkheden om terroristische aanslagen tegen te gaan in het licht van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Wat zijn de gevolgen voor de multiculturele samenleving? Moet er wraak genomen worden of gerechtigheid geschieden? Wat zijn de voedingsbodems voor het terrorisme? De website (https://www.cmo.nl) gaat dieper in op de geschiedenis van het terrorisme, onderzoekt de dunne scheidslijn tussen terrorisme en vrijheidsstrijd en besteedt aandacht aan de talloze vredesinitiatieven die spontaan zijn ontstaan.

Per Expresse is een serie lesbrieven over actuele ontwikkelingen in het wereldnieuws. De lesbrieven zijn gekoppeld aan een educatieve website. Zij helpen leerkrachten bij het lesgeven over grote wereldvraagstukken en actuele gebeurtenissen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de basisvorming in het voortgezet onderwijs. Ze bieden leerlingen van 10-15 jaar achtergronden bij het wereldnieuws. Het nieuws krijgt een context en er worden verbanden gelegd tussen het dagelijks leven van de jongeren hier en de gebeurtenissen elders op de wereld. Per Expresse is beschikbaar als het nieuws nog nieuws is en leerlingen behoefte hebben aan antwoorden op de vragen die het nieuws bij hen oproept.

De lesbrief met handleiding kost 3,50 en is te bestellen bij: Centrum voor Mondiaal Onderwijs
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen
tel. 024-3613074
fax 024-3613014
email: cmo@nsm.kun.nl
https://www.cmo.nl
De lesbrief en handleiding zijn ook met behoud van de originele opmaak gratis te downloaden vanaf https://www.cmo.nl/ en vanaf https://www.kennisnet.nl/perdagwijzer/docent/. Per Expresse is mogelijk gemaakt door de Europese Unie en Bureau Kennisnet.

Met vriendelijke groet namens het CMO,

Antoon Seelen
Centrum voor Mondiaal Onderwijs
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen
tel. 024-3613074
fax 024-3613014
email: cmo@nsm.kun.nl
https://www.cmo.nl
https://www.maak-een-werkstuk.nl

Deel: ' Per Expresse van Mondiaal Onderwijs over aanslagen VS '
Lees ook