Perfectsmile aangevallen door gevestigde orde


Dit kan echt niet door de beugel

Amstelveen, 20111130 -- Perfectsmile, een hypermoderne tandheelkundige kliniek met meerdere vestigingen verspreid over Nederland, beticht de Nederlandse Zorg Autoriteit en DSW Verzekeringen van onheuse bejegeningen aan haar adres. De Nederlandse Zorg Autoriteit concludeert uit eigen onderzoek dat Perfectsmile de zogenoemde tandartscodes niet op de juiste wijze zouden toepassen. Perfectsmile weerlegt deze aantijgingen en beraadt zich op juridische stappen teneinde de door de Nederlandse Zorg Autoriteit berokkende imagoschade te verhalen.

Volgens de Nederlandse Zorg Autoriteit brengt Perfectsmile te hoge kosten in rekening voor behandelingen met de onzichtbare beugel van leverancier Invisalign. Terwijl de consument voor eenzelfde behandeling bij aanbieders van reguliere tandheelkundige zorg zoals tandartsen en orthodontisten maar liefst € 1.000,-- tot € 2.000,-- duurder uit te zijn bij deze behandeling.

Perfectsmile biedt sinds haar oprichting in 2006 volledige transparantie in de kostenopbouw van haar behandelingen en vermeldt deze dan ook op haar website. Met de wetenschap dat Perfectsmile de goedkoopste aanbieder van deze behandelingen is en het gegeven dat de prijzen voor tandartsen en orthodontisten in 2012 worden vrijgegeven, acht de organisatie het niet geheel toevallig dat zij juist nu door de Nederlandse Zorg Autoriteit wordt belaagd.

Bovendien is een oud tandarts van Perfectsmile overgestapt naar een concurrent die voet aan de grond probeert te krijgen met een vergelijkbaar concept. Deze oud tandarts blijkt een reputatie te bezitten die vragen oproept.

In de media is vandaag veel aandacht voor Perfectsmile. Zo staat in de Telegraaf te lezen dat er sprake zou zijn van zwart geld, onbevoegde behandelaars en er zou voor tonnen zijn gefraudeerd.

Bij Perfectsmile worden nooit betalingen zwart uitgevoerd, eigenlijk wordt alles gepint of gestort op de bedrijfsrekening. Bovendien is het bij de Invisalign behandeling zo dat het grootste deel van de behandelprijs bestaat uit de verdiensten van de tandarts en de producent van de beugeltjes uit de VS. Perfectsmile verdient dus alleen aan haar eigen werkzaamheden. Dat is een heel normaal, redelijk en verantwoordbaar bedrag. Circa 1000 tot 1500 euro per beugel. Hiervoor moeten alle salarissen van Perfectsmile betaald, de huren, de verzendkosten, de investeringen, de begeleiding, alles moet hiervan betaald worden. Dat zal bij andere ondernemingen niet anders zijn!

Perfectsmile voert het meest behandelingen uit om tanden te bleken. Op het merendeel van de vestigingen is dat overigens ook de enige behandelingen die wordt aangeboden. Een bleekbehandeling mag tegenwoordig iedereen uitvoeren. Juist omdat Perfectsmile het daar niet mee eens is wordt gebruik gemaakt van mondhygiënisten of preventieassistenten. En dat terwijl anderen soms zelfs vanuit een kapsalon of garagebox werken.

Juist daarom neemt Perfectsmile er aanstoot aan dat er nu wordt gesuggereerd alsof er ongediplomeerden aan het werk zijn en er een dubieuze manier van werken op na wordt gehouden. Niets is minder waar. Perfectsmile werkt juist met uitvoerig geschoold en bekwaam personeel.

Jesse Bartels van Perfectsmile: “Ik roep de consument nu al op om bij tandartsen en orthodontisten voorafgaand aan een behandeling volledige transparantie in zowel de behandelkosten als de techniekkosten te eisen.


Deel: ' Perfectsmile aangevallen door gevestigde orde '
Lees ook