Gemeente Emmen


---

Persbericht: Nauwelijks parkeerproblemen , 5 maart 2003

Periodieke toets parkeersituatie Emmen centrum
Nauwelijks parkeerproblemen in centrum Emmen

Het kost automobilisten over het algemeen weinig moeite om in het centrum van Emmen een parkeerplek te vinden, ook niet tijdens de stevige parkeerdruk op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur op de parkeerterreinen Willinkplein I en II. Volgens het onderzoeksbureau DHV dat onlangs een kleinschalig onderzoek deed naar de parkeersituatie in het centrum van Emmen, is er dan ook geen aanleiding om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden.

In de parkeernota Parkeren in Samenspel dat in 1999 door de gemeenteraad is vastgesteld, is opgenomen dat de parkeersituatie in het centrum van Emmen periodiek wordt onderzocht. Zo is eind 2002 gedurende enkele weken de parkeerdruk in Emmen centrum gemeten en verkeerskundig beoordeeld en vervolgens getoetst aan de parkeermaatregelen en voorzieningen in de parkeernota.

Niet ontevreden
De gemeente is niet ontevreden met de uitkomsten. Wethouder T. Eerenstein van verkeerszaken: We hebben een evenwichtig parkeerbeleid met een ruim aanbod van meer dan 5400 parkeerplaatsen. Weliswaar is er tijdens de koopavond en op zaterdagmiddag veel drukte op de parkeerterreinen Willinkplein I en II, maar parkeerterrein Zuid kan dat alleszins opvangen. Dat is wel iets verder lopen, maar is altijd nog veel dichterbij dan in veel andere steden. Parkeren voor de winkelpui in het centrum is nu eenmaal niet meer mogelijk in een stad als Emmen. Maar gelukkig hebben we gezorgd voor voldoende alternatieve parkeergelegenheid op loopafstand zodat iedereen zn auto kwijt kan, aldus de wethouder.

Belanghebbendenparkeren
Het onderzoeksbureau heeft ook onderzocht of het wenselijk en/of noodzakelijk is om voor bewoners in de schil rond het centrum, belanghebbendenparkeren in te voeren. Bewoners hebben dan dicht bij hun voordeur een eigen parkeerplaats.
Overigens worden de erkende overlegpartners in het centrum en Emmermeer, maar ook de in belangenorganisaties De Koepel en Emmen Vlinderstad verenigde ondernemers, binnenkort uitgenodigd hun mening te geven over het rapport en de uitkomsten ervan. De inbreng van de erkende overlegpartners en de ondernemers zal nadrukkelijk door het college worden meegewogen bij het nemen van eventuele maatregelen.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2003 Gemeente Emmen

Deel: ' Periodieke toets parkeersituatie Emmen centrum '
Lees ook