Permanent asielzoekers-centrum en ruim 70 woningen.

De Gemeente en Acantus hebben in overleg met het COA besloten een begin te maken aan de plannen voor een permanent asielzoekers-centrum in Winschoten en de koop c.q. huur van ongeveer 77 woningen. Net als de plannen met het tijdelijk AZC in Winschoten-zuid voor een aantal jaren terug, probeert de Gemeente zonder breed overleg met bevolking of belangen organisatie´s, Handel en Nijverheid, etc. hun plannen door te duwen.

De SP-fractie is tegen dit principe van het Winschoter College. Democratie betekent inspraak! ( Volgens de SP-fractie althans ) De eigen bevolking word uitgekocht met een fooi i.v.m. de herstructurerings-plannen, oudere mensen vanuit de Gemeente Etten-leur hopen al bijna een half jaar dat ze een woning toegewezen krijgen, etc. De positie van de asielzoekers is afschuwelijk als ze naar een aantal jaren in een woning te hebben gewoont, te horen krijgen dat ze alsnog terug moeten naar hun eigen land.

Zoekwoorden:

Deel: ' Permanent asielzoekerscentrum en 70 woningen in Winschoten '
Lees ook