Ministerie van Buitenlandse Zaken


Persbericht 08-01-1999

PERMANENT HOF VAN ARBITRAGE KRIJGT NIEUWE SECRETARIS GENERAAL.

Bericht van Buitenlandse Zaken

Mr Tj. (Tjaco) T. van den Hout (49), sinds 1996 plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is voorgedragen voor de post van secretaris-generaal van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag. Mr Van den Hout wordt de opvolger van mr P.J.H. (Hans) Jonkman (73), die deze functie binnenkort zal neerleggen. Voor mr Jonkman is dit de afronding van een lange loopbaan, waarin hij belangrijke functies zowel in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken (o.a. 1975-1980 plaatsvervangend directeurgeneraal Internationale Samenwerking en 1987-1990 Hr Ms Ambassadeur te Londen), als daarbuiten (1980-1986 Grootmeester van H.M. de Koningin) heeft bekleed.

Het Permanente Hof van Arbitrage is het oudste van de twee rechterlijke colleges die hun zetel hebben in Vredespaleis in Den Haag. Het werd opgericht tijdens de Haagse Vredesconferentie van 1899; dit jaar wordt het eeuwfeest van deze conferentie gevierd. Het andere is het Internationale Hof van Justitie, sinds 1946 één van de hoofdorganen van de Verenigde Naties.

In afwachting van de benoeming van een opvolger voor mr Van den Hout zal drs E. (Erik) Gerritsen (36), directeur Financieel- Economische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken , tevens de functie vanplaatsvervangend secretaris-generaal vervullen.

© 1998 minbuza@minbuza.nl

Deel: ' Permanent Hof Arbitrage krijgt nieuwe secretaris generaal '
Lees ook