Politie Midden- en West Brabant

Permanente snelheidscontroles op N65

Tilburg, 24 maart 2003

Controles op de N65 hebben een positieve invloed op het verkeersbeeld en dus de verkeersveiligheid. Daarom wordt de snelheid van de weggebruikers op de N65 vanaf 24 maart permanent gecontroleerd. Hiervoor werd vanmiddag een convenant ondertekend door Rijkswaterstaat, het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie en de politiekorpsen Midden en West Brabant en Brabant-Noord.

Om de snelheid op de N65 permanent te handhaven, wordt een Elektronisch Snelheids Beheersing (ESB) systeem ingericht. De Fixed Installation Posts (FIPs), oftewel flitskasten, zullen 24 uur per dag de snelheid op de N65 controleren. Behalve vaste controles met de FIPs zullen de politiekorpsen ook mobiele controles uitvoeren. Bijvoorbeeld met de lasergun, alcoholcontroles of gordelcontroles. Het uiteindelijke doel: de verhoging van de veiligheid op de N65.

Op gezamenlijk initiatief van de regio politie Brabant-Noord, de regio politie Midden en West Brabant, het KLPD, het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie, het POV en Rijkswaterstaat is er vanaf oktober 2001 intensief verkeerstoezicht en handhaving op de rijksweg N65 tussen Den Bosch en Tilburg. Aanleiding daartoe vormt het ongevallen beeld over de periode 1995-2000.Vanaf oktober 2001 zijn diverse stappen gezet om de handhaving van de snelheden op de N65 naar beneden te krijgen. Door de diverse politiediensten wordt intensief gehandhaafd en door mottoborden en verschijnborden U rijdt te snel worden de weggebruikers geattendeerd dat er snelheidshandhaving op de N65 plaats vindt.

Voorafgaand aan de controles zijn er zogenaamde 0-metingen verricht om inzicht te krijgen in het snelheidsverloop op de N65. Daarna zijn de politiekorpsen gestart met de controles. Uit latere metingen blijkt dat de controles effect hebben. Overdag is het verkeersbeeld een stuk rustiger geworden, het aantal overtreders is dan gedaald tot 10% of minder. In de stillere uren blijkt dat het aantal overtreders nog ruim boven de 10% uitkomt.

Bron: Jan Clarijs

Deel: ' Permanente snelheidscontroles op N65 '
Lees ook