Ingezonden persbericht

Aan de media


betreft accreditatie Rizla+ Racing Day
TT Circuit Assen, 31 juli 2001

Zoals u ongetwijfeld weet, wordt op zondag 12 augustus de Rizla+ Racing Day gehouden op het TT Circuit Assen. Bij dat evenement worden tienduizenden toeschouwers verwacht. Daarom zal bij de aanvoer van bezoekers het publiek richting publieksparkeerplaatsen worden geleid. Om te voorkomen dat ook verslaggevers op die publieksparkeerplaatsen terechtkomen zullen zij worden voorzien van speciale parkeerkaarten voor de terreinen nabij de tunnel naar de paddock. Aangezien het paddock in het weekend van de Rizla+ Racing Day nauwelijks ruimte biedt aan extra voertuigen, vraagt de organisatie uw begrip voor het feit dat er geen parkeerplaats zal zijn op het paddock/rennerskwartier. Indien u de Rizla+ Racing Day wenst te bezoeken, verzoeken wij u dringend dat zo snel mogelijk te melden, zodat u tijdig in het bezit gesteld kan worden van de parkeerkaart voor de auto of motor. Wilt u daarbij het volgende doorgeven: uw naam, uw (mobiele) telefoonnummer, het medium waarvoor u werkt, het redactieadres en redactietelefoonnummer en ook aan welk adres en persoon de parkeerkaart kan worden toegezonden. Het bovenstaande geldt ook voor de verslaggevers die beschikken over de permanente mediapas van TT Circuit Assen. De gegevens kunt u zenden naar: Persaccreditatie Rizla+ Racing Day
Postbus 401, 9400 AK Assen
of per fax: 0592 - 353 015
of per email: publilubb@hotmail.com

Met vriendelijke groet, Fred Lubbers
perschef Rizla+ Racing Day, mobiel 06 23 23 96 99


Er op vertrouwend u hiermee van dienst te zijn geweest, verblijven wij met vriendelijke groet, TT Circuit Assen
Willem Lute (Press Officer, Marketing & PR)
Postbus (PO Box) 150
NL-9400 AD Assen
Netherlands
Tel. +31-(0)592 - 380 380
Fax +31-(0)592 - 356 911
E-mail w.lute@tt-assen.com Website www.tt-assen.com

Deel: ' Pers-parkeerkaart Rizla+ Racing Day nu aanvragen '
Lees ook