Ingezonden persbericht


Persbericht, 4 juni 2002

Manifestatie tegen politieoptreden bij aktiefeest van Eurodusnie op De Burcht, afgelopen zondag.

Dinsdagavond 4 juni zal om 19:30 op het Stadhuisplein een manifestatie plaats vinden tegen het politieoptreden van 2 juni tijdens een door Eurodusnie georganiseerd actiefeest in Leiden (voor verdere toelichting op het feest zie tekst pamflet onder aan dit bericht). Dit actiefeest was ter afsluiting van het verjaardagsfeest van anarchistisch collectief Eurodusnie en cultureel centrum Bar & Boos.
Het actiefeest werd kort na middernacht op brute wijze beëindigd door de Leidse politie. Deze wilde niet wachten tot 01:00, het tijdstip dat de aanwezigen zelf hadden aangekondigd een einde te maken aan het actiefeest dat overigens geen enkele overlast voor de omgeving veroorzaakte.

Er werd door de politie met wapenstok op mensen ingeslagen. Bovendien werden er mensen geschopt en geslagen door de circa 15 aanwezige agenten. Daarbij vielen enkele gewonden waarvan één zich onder behandeling van een dokter heeft moeten stellen. Er werden die avond ook twee arrestaties verricht.

Wij, de 'directe actie groep' van Eurodusnie, die het actiefeest organiseerde, zijn woedend over het politieoptreden en zullen een klacht indienen. Wij vragen ons wel af bij wie dit moet gebeuren want bij de politie zelf een klacht indienen bleek al eerder weinig zin te hebben. De ingediende klachten worden door de Leidse politie met een slakkengang afgehandeld en tot berisping of veroordeling van gewelddadige agenten is het, in de gevallen ons bekend, nooit gekomen.

Tevens vindt deze avond een raadsvergadering in het stadhuis plaats. LWG-de Groenen en SP hebben al laten weten vragen over het politieoptreden te zullen stellen tijdens deze raadsvergadering.


----Einde persbericht----

Meer informatie: 06 23145173

https://www.eurodusnie.nl

Op zondag 2 juni verspreid pamflet

Actiefeest op de Burcht: Want de stad is van ons allemaal!

Sinds vorig jaar stuurt de politie mensen weg uit een aantal stadsparken wanneer ze het wagen er een biertje te drinken of een jointje te roken. Wie niet weggaat wordt aangehouden. De groepen die door deze gemeentelijke maatregel het meest worden getroffen zijn daklozen en jongeren.

De maatregel staat niet op zich en past in de tendens om publieke ruimte af te sluiten voor niet-commercieel gebruik en burgers te onderwerpen aan een stramien van (gedrags-)regels. De autoriteiten hebben blijkbaar behoefte aan het behouden van een kleinzielige controle over haar onderdanen. Het liefst ziet men 'problemen' en ander ongewenst gedrag naar plekken waar toeristen en (andere) kapitaalkrachtige zieltjes niet komen. Nu zullen er best wel eens echte problemen zijn in de stadsparken, net als er overal wel eens problemen zijn, maar dat mag wat ons betreft geen reden zijn de vrijheid van alle burgers zoveel te beperken. De gemeentelijke maatregel lost bovendien niets op.
Zo heeft men een 'hangpark' voor daklozen aangewezen, buiten het stadscentrum en grenzend aan de armste stadswijk van Leiden, terwijl de plannen voor een dagopvang voor daklozen en verslaafden en uitbreiding van de nachtopvang steeds maar worden uitgesteld. Met andere woorden; 'problemen' worden verplaatst en niet verholpen.
Tegelijk wordt door maatregelen zoals deze een nog veel grotere groep mensen gedwongen hun vertier te zoeken in gecontroleerde recreatiecentra, officiële cafés/terrassen en andere geaccepteerde vestingen van gematigdheid. Hoe absurd en hypocriet dit beleid is zien we op de burcht waar je beneden op het terrasje van sociëteit de Burcht WEL een duur betaald biertje mag drinken terwijl je een paar meter verderop in het gras NIET een eigen meegebracht biertje mag drinken.

Waar het beleid van de gemeente toe leidt, is de voortdurende bedreiging en het daadwerkelijk verdwijnen van niet-commerciële ontmoetingsplekken, zoals jongerencentra, parken, pleinen en bijvoorbeeld Vrijplaats Koppenhinksteeg, plaatsen waar mensen wel hun economisch minder interessante ei kwijt kunnen.

Om te protesteren tegen dit beleid 'van schone schijn', commercialisering en sociale uitsluiting heroveren we vanavond de Burcht en eisen het recht terug om van de stad te kunnen genieten.
Want: de stad is van ons allemaal!

Verzamelen om 20h00 in Bar en Boos.
Eten en muziek is aanwezig, drink en rookwaar zul je zelf mee moeten nemen. Daarnaast zal Koekoeroe Reedio tijdens de herovering van de Burcht een speciale uitzending verzorgen die, via jouw radio, integraal zal worden uitgezonden op het feest. Dus: neem zelf je radio mee en stem af op 97.4 FM!

Meer info: dageurodusnie@squat.netDeel: ' Persbericht manifestatie tegen politieoptreden '
Lees ook