Lijst Pim Fortuyn

Rotterdam - 18-07-2002
Originele persbericht zoals uitgegeven door de heer Ed Maas

Hieronder het originele persbericht, zoals uitgegeven door de heer Ed Maas, tijdelijk bestuurder van LPF, op donderdag 18 juli 2002, 18:18 uur.

PERSBERICHT

Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn

Rotterdam, donderdag 18 juli 2002

De groep Sleeswijk Visser, tot 27 juni jl. gedelegeerd bestuur van de vereniging LPF namens de heren Langendam en Dost, heeft zich heden, 18 juli, onverwacht en rechtstreeks tot de coördinatoren van LPF gewend.

De Sleeswijk groep stelt bij monde van de heer A. Daniëls dat Sleeswijk Visser de enige is die een mandaat heeft van de LPF-leden om als voorzitter van het interim-bestuur op te treden

Deze positie mist elke wettelijke of statutaire grondslag en schaadt de belangen van de vereniging LPF.

De bij de mededeling gevoegde uitnodiging aan de coördinatoren om samen, de coördinatoren en het interim bestuur, besluiten te nemen over de voorbereiding van de deelname aan de Provinciale Staten verkiezingen steunt evenmin op de regelgeving van de vereniging LPF.

De handelwijze van de groep interfereert met de huidige door ons, als beheerders van de vereniging, dringend ingezette acties om de partij organisatie snel en professioneel te ontwikkelen. Al onze acties zijn erop gericht dat de partij straks goed voorbereid is om op goede intern democratische wijze aan de komende verkiezingen van de Provinciale Staten mee te doen.

Mocht de Sleeswijk groep haar actie niet onmiddellijk herroepen, dan zijn wij genoodzaakt haar onrechtmatige en voor de vereniging schadelijke handelwijze aan de rechter ter beoordeling voor te leggen.

Het tijdelijk bestuur van LPF.

Zoekwoorden:

Deel: ' Persbericht van Ed Maas tijdelijk bestuurder LPF '
Lees ook