Gemeente Hilversum

Persberichten Week 28 (9 - 16 juli 2001)

* Bijdrage voor actie Zwemmen voor Water

* Paspoort? Maak een afspraak

* Kleine spoorbomen twee weken dicht

* Wegwerkzaamheden komende weekBijdrage voor actie Zwemmen voor Water

Als de commissie Bestuur ermee instemt, willen burgemeester en wethouders met een bedrag van 2000 gulden bijdragen aan de sponsoractie Zwemmen voor Water.

Deze actie wordt georganiseerd door vrijwilligers van de stichting Foster Parents Plan. In Hilversum doen de leerlingen van de C. Hummelingschool aan de actie mee. Medio november zwemmen zij een dagdeel in zwembad De Lieberg. De deelnemers laten zich daarvoor sponsoren. Aldus hopen zij zoveel mogelijk geld op te halen voor een groot drinkwaterproject in Niger.

Het college vindt dat de actie prima past in het gemeentelijke ontwikkelingsbeleid. In dat beleid wordt gestreefd naar bewustwording van de bevolking bij ontwikkelingssamenwerking.


Paspoort? Maak een afspraak

Het is spitsuur bij de afdeling Burgerzaken in het raadhuis. Burgers die nog vlak voor hun vakantie een nieuw paspoort willen hebben, moeten rekening houden met wachttijden van één à anderhalf uur. Het kan echter ook veel sneller door eerst een afspraak te maken. Dan is de maximale wachttijd hooguit vijf minuten.

Van oudsher zijn de laatste dagen voor de zomervakantie erg druk bij de balie van Burgerzaken. Menigeen ontdekt pas op de valreep dat de reisdocumenten nog niet in orde zijn. Burgerzaken verstrekt in juli gemiddeld zo'n duizend paspoorten. In augustus zijn dat er meestal zo'n 450. Vooral begin juli is de wachtruimte tijdens de inloopuren (van 08.30 tot 13.00 uur) vrijwel volledig bezet.

Wilt u het risico van lange wachttijden vermijden, dan kunt u ook op afspraak terecht. Daarvoor kunt u op elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur toestel 629 25 41 bellen. `Op afspraak' heeft nog een voordeel: de afspraak wordt gemaakt voor een tijdstip, dat tussen 08.30 en 16.00 uur ligt, en dat is ruimer dan de normale inloopuren.Kleine spoorbomen twee weken dicht

A.s. maandag 16 juli betrekt de gemeente op de Koninginneweg de kruising bij de kleine spoorbomen bij de herinrichtingswerkzaamheden. Eerst wordt het riool vervangen en vervolgens krijgt de hele kruising tot aan de spoorbomen een nieuwe inrichting.

Als gevolg van de werkzaamheden zijn de kleine spoorbomen twee weken lang afgesloten voor het autoverkeer.

Deze afsluiting is bewust in de vakantie gepland en zo kort mogelijk gehouden, omdat hij nogal grote gevolgen heeft voor de doorstroming van het autoverkeer van `over `t spoor' naar het centrum. De gemeente adviseert automobilisten van `over `t spoor' te kiezen voor het viaduct dan wel de Beatrixtunnel.Wegwerkzaamheden komende week

In de laatste week voor de bouwvakvakantie worden de herinrichtingswerkzaamheden op de Schapenkamp afgerond. Eind volgende week verspringt de centrumring vanaf de Beatrixtunnel.

naar de centrumkant, dus de linkerkant van de weg. De dubbele baan aan de stationskant is uitsluitend bestemd voor de bus.

Op de Koniningeweg wordt in de bouwvakvakantie doorgewerkt. Vanaf maandag wordt de kruising met de Schoolstraat bij het werkterrein getrokken. Twee weken lang zijn daardoor de kleine spoorbomen voor autoverkeer afgesloten. De gemeente adviseert automobilisten van `Over `t Spoor' richting centrum al in een vroeg stadium te kiezen voor het viaduct of de Beatrixtunnel.

Overige werkzaamheden:

* in de Bussumerstraat wordt gewerkt tussen het Noordse Bosje en het Wagenmakersplein.

* en in de Reigerstraat (tussen de Spechtstraat en de Kamerlingh Onnesweg, herinrichting, afronding).

Deel: ' Persberichten gemeente Hilversum - Week 28 '
Lees ook