Korps: Friesland, plaats: Friesland 2-08-2002
Politieberichten van 2/8 (07.00 t/m 13.00 uur)

Ee: 7 verdachten aangehouden
De politie heeft deze week een onderzoek afgerond naar een groot aantal vernielingen en brandstichtingen in het dorp Ee en omstreken. De zaken werden gepleegd in de periode van april 2001 tot en met mei 2002. Er zijn zeven verdachten aangehouden. De leeftijd van verdachten is tussen 17 en 23 jaar. Drie van hen zijn in verzekering gesteld geweest (1 minderjarige).
De vernielingen bestonden uit:
het vernielen van ramen van een vijftal woningen (hoofdzakelijk woonkamerramen) in Ee.
het vernielen van 2 ramen van een schoolgebouw en twee autos in Anjum joyriding/vernielingen aan twee tractoren en omheining op de NAM locatie in Engwierum
vernieling aan een tractor na poging joyriding te Ee. De brandstichtingen bestonden uit;

- het in de brand steken van een vogelkijkhut ( schade: 10.000 euro) van Staatsbosbeheer te Ezumakeeg onder Anjum. Hiertoe was reeds eerder een poging ondernomen, alleen toen brandde slechts het houten bankje in de hut op.

- het in de brand steken van een caravan in gebruik bij de jeugd te Ee
- een poging om een bouwkeet in de brand te steken te Ee (gat in de vloer).

- het in de brand steken van een stapel oude autobanden, waarbij een landbouwwagen werd vernield, te EE.

De vernielingen werden hoofdzakelijk gepleegd in de weekenden, nadat verdachten met de taxi terug werden gebracht van een avondje stappen. Als één van de oorzaken moet worden gedacht aan drank eventueel in combinatie met drugs.
Voorzichtig geschatte waarde vernielde goederen: tussen de 20 en 25.000 euro.

Leeuwarden: diefstal portemonnee
Een 33-jarige man uit Heerenveen heeft aangifte gedaan van beroving van zijn portemonnee afgelopen nacht. Vrijdagochtend omstreeks 03.30 uur zou hij op de Grote Hoogstraat door minimaal twee mannen van achteren aangevallen zijn. Hij voelde daarbij een scherp voorwerp in zijn rug. Hij werd naar de grond gewerkt. Uit zijn jaszak werd een beurs met ruim 500 euro weggenomen, waarna de overvallers wegliepen.

Sneek: diefstal Spartamet
Een 67-jarige man uit Sneek heeft aangifte gedaan van diefstal van zijn Spartamet tussen donderdagavond en vrijdagochtend. De Spartamet, verzekeringsplaatje TBL-547, voorzien van zwarte fietstassen, stond in de gemeenschappelijke stallingsruimte aan de Potterzijlstraat in Sneek. Hoe de dader binnen kwam is niet bekend. Er waren geen braaksporen.

Sneek: inzet Sneekweek

De Sneekweek gaat weer los en ongetwijfeld zal de Sneekweek ook dit jaar weer veel bezoekers trekken. Een week lang groot feest, waar iedereen zijn hart kan ophalen en voor het nodige vertier terecht kan. Kermis, markten, braderieën, festiviteiten, zeilwedstrijden en veel mogelijkheden om uit te gaan en te feesten.
Maar alle drukte en gezelligheid heeft ook een keerzijde. Veel mensen bij elkaar, veel alcoholgebruik en veel mensen op straat betekent vaak ook kans op veel werk voor de politie. Elke avond en nacht zijn er extra politiemensen lopend en fietsend op straat. Alleen al op de openingsavond, vrijdagnacht, zijn er 27 politiemensen in dienst; zaterdagnacht 24. De andere nachten zijn er tussen de 15 en 20 mensen beschikbaar. Alle nachten zijn er ook surveillancehonden bij. Toch ziet ook de politie Sneek deze week als een groot feest. Dat hebben de afgelopen jaren wel aangetoond. De politie stelt zich dan ook zeer tolerant op, maar als men te ver gaat, dan zal er ook hard opgetreden worden. En dat kan met zoveel mensen. De Sneekweek was een feest en moet een feest blijven, zowel voor Snekers als voor de toeristen en zeilers. Om alles in goede banen te leiden zijn er gewoon regels. Punt uit.

In samenwerking Koninklijke Horeca Nederland afdeling Sneek, Politie en Gemeente Sneek is al weer een paar jaar geleden gekomen tot een horeca convenant. De afspraken uit het convenant zijn zeker van toepassing tijdens de hele Sneekweek. In het Horeca convenant van Sneek zijn voor de horeca gedragsregels opgenomen:
1 Volg de aanwijzing personeel op

2 bij toegangscontrole dient u mee te werken
3 Geen wapens

4 Geen drugs

5 Geen ongewenste intimiteiten

6 Geen racisme

7 Geen agressie

8 Geen hindelijk gedrag

9 Correcte kleding

10 Glaswerk moet binnen blijven

Voor een aantal zaken en ongepast gedrag zal de politie een lik op stuk beleid voeren. Wildplassen en alcoholgebruik wordt direct aangepakt.
Daarnaast geldt voor de watersporters, dat zij rekening moeten houden met het project Watervlo. Dit project, extra toezicht op het water in verband met alcoholgebruik door schippers, te hard varen en ander overlast gedrag gaat tijdens de Sneekweek gewoon door. Op de Houkesloot wordt overdag toegezien door de haven- en marktmeesters en na 10:00 uur `s avonds neemt de politie de toezichthoudende taak over. Op verzoek is de politie overdag ook beschikbaar voor de Houkesloot. Met name zal worden gelet op geluidsoverlast. Tijdens de Sneekweek wordt handhavend opgetreden tegen geluidsoverlast op de Houkesloot en op het starteiland. Politie en politie te water hebben dit een prioriteit gegeven. Bedoeling: 1 x waarschuwen, daarna proces-verbaal of in beslag name van de apparatuur. Die is weer op te halen na afloop van de Sneekweek. Deze wijze van optreden is overlegd met het openbaar ministerie.

Ook de controle op verkeerd parkeren en het overmatig gebruik van alcohol gaat door. Bij te grof of gevaarlijk parkeren wordt gesleept. Aangeraden wordt om gebruik te maken van het openbaar vervoer of taxi vervoer. Tijdens de Sneekweek rijdt ook de Sneekermeerbus van 8:45 uur `s morgens tot 04:00 uur `s nachts van het busstation naar het Sneekermeer met een aantal tussenstops.

Zoals gezegd, de politie gaat uit van een leuke happening, waarbij de meeste bezoekers van de gezellige Sneekweek komen voor gezelligheid. Maar ze is klaar voor het handje vol mensen dat kennelijk een eigen invulling aan de Sneekweek wil geven, vaak gepaard met overmatig drankgebruik, agressief gedrag en vernielzucht. Klaar om er wederom een sportief evenement van te maken.

Deel: ' Persberichten regiopolitie Friesland 02-08-2002 '
Lees ook