Korps: Friesland, plaats: Fryslân 17-03-2003
Politieberichten van 16/3 (13.00 uur) t/m 17/3 (07.00 uur)

Wjelsryp: brand
Zondag omstreeks 10.00 uur brak brand uit in het gebouw van de kaatsclub aan de Galemawei. Door de brandweer werd het vuur geblust. Bij de brand waren de asbest dakplaten gesprongen, waardoor er mogelijk asbest was vrijgekomen. De brandweer heeft het gebied rondom het gebouwtje afgezet. De zaak werd voor verdere afhandeling overgedragen aan de gemeente Littenseradiel. De oorzaak van de brand en het schadebedrag is nog niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Folsgare: aanrijding met gewonde
Zondag omstreeks 13.20 uur reed een 7-jarige jongentje uit Folsgare op de kruising van de Easthimmerwei met de Garastrjitte met zijn fiets tegen het voorwiel van de fiets van een 50-jarige inwoonster van Rien. Het jongentje reed aan de verkeerde kant van de weg. De vrouw kwam ten val en liep letsel op aan haar rechter knieschijf. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek.

Sneek: vernieling
Van zaterdag op zondag werden een drietal ruiten (1.20 x 0.80 meter) van het zwembadcomplex aan het Burgemeester de Hooppark vernield. De ruiten werden ingegooid. Het schadebedrag is niet bekend. Een medewerkster van het zwembad, een 55-jarige inwoonster van Sneek, heeft aangifte gedaan.

Lemmer: onder invloed
Zondag omstreeks 14.50 uur werd op de Lijnbaan een bestuurder van een personenauto gecontroleerd. De bestuurder, een 43-jarige inwoner van Bant, bleek gedronken te hebben. Aan het bureau blies de bestuurder 670 ug/l. Tegen de bestuurder werd proces-verbaal opgemaakt en hij kreeg een rijverbod voor 7 uren. Tevens werd het rijbewijs van de man ingevorderd.

Nijemirdum: aanrijding met gewonde
Zondag omstreeks 15.30 uur vond op de Hoitebuorren een eenzijdig ongeval plaats. De bestuurster van een motor, een 36-jarige inwoonster van Emmeloord, reed in de Nijemirdum en wilde bij de Santfeartsdyk rechtsaf slaan. Zij remde te laat en kwam daardoor in een slip terecht en verloor vervolgens de macht over het stuur. Zij viel vervolgens op het wegdek. De vrouw klaagde over pijn in haar nek en heup en werd voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek.

Damwoude: onder invloed
Zondag omstreeks 20.15 uur werd op de Doniaweg een bestuurder van een personenauto gecontroleerd. Toen de bestuurder, een 34-jarige inwoner van Damwoude, een stopteken kreeg, was hij niet in staat zijn auto netjes tot stilstand te brengen. De bestuurder kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Het bleek dat hij onder invloed van alcohol verkeerde. De bestuurder werd overgebracht naar het bureau. Aan het bureau blies de bestuurder 1115 ug/l. Tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt en hij kreeg een rijverbod voor 14 uren. Tevens werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Drachten: bedreiging
Zondag tussen 19.00 en 19.15 uur kwam er een melding binnen dat op de Wildzang een aantal meisjes op straat liepen te gillen. Ter plaatse bleek dat een 17-jarige inwoonster van Drachten, was bedreigd. Het meisje had ruzie gekregen met een 16-jarige inwoonster van Drachten. Waarover de ruzie was ontstaan werd niet duidelijk. Over en weer waren er klappen gevallen. Plotseling trok de 16-jarige vermoedelijk een vuurwapen (pistool) en bedreigde daar het slachtoffer mee. Bij het slachtoffer waren nog twee meisjes, die begonnen te gillen, waarop de verdachte wegliep. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Omstreeks 21.00 uur meldde de verdachte zich aan het bureau, daar zij had gehoord dat de politie haar zocht. De verdachte werd ingesloten. Het vermoedelijke vuurwapen, werd niet bij haar aangetroffen. Hierna zal nog een onderzoek worden ingesteld.

Leeuwarden: diefstal auto
Afgelopen zondag werd vanaf de Baljeestraat een personenauto, merk Volkswagen Golf, kleur zwart, voorzien van het kenteken ZF-TZ-97, gestolen. De eigenaresse, een 27-jarige inwoonster van Leeuwarden, heeft aangifte gedaan.

Rinsumageest: snelheid
Zondag omstreeks 20.35 uur werd op de Lauwerseewei een bestuurder van een personenauto gecontroleerd. De bestuurder, een 43-jarige inwoner van Dokkum, reed met een snelheid van 130 kilometer per uur, terwijl aldaar 70 was toegestaan. De bestuurder kreeg een bekeuring en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Leeuwarden: snelheid
Zondag omstreeks 20.55 uur werd op de Groningerstraatweg een bestuurder van een personenauto gecontroleerd. De bestuurder, een 22-jarige inwoner van Dokkum reed met een snelheid van 160 kilometer per uur, terwijl aldaar 100 was toegestaan. Op een weggedeelte waar 70 was toegestaan reed de bestuurder 130 kilometer per uur. De bestuurder kreeg en bekeuring en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Drachten: brand
Zondag tussen 06.30 en 07.00 uur werd brandgesticht in een hoop bouwafval, dat lag opgeslagen voor een winkel, eigendom van een 51-jarige inwoner van Beetsterzwaag, aan de Oudeweg. Door de brand sloegen de vlammen tegen de houten bovenbouw van de woning, die daarop vlam dreigde te vatten. Door snel ingrijpen van de brandweer kon erger worden voorkomen. Het schadebedrag is niet bekend.

Woudsend: onder invloed
Maandag omstreeks 00.25 uur werd op de Vosseleane een bestuurder van een personenauto gecontroleerd. De bestuurder, een 33-jarige inwoner van Indijk, bleek gedronken te hebben. Aan het bureau blies de bestuurder 340 ug/l. Tegen de bestuurder werd proces-verbaal opgemaakt en hij kreeg een rijverbod voor 3 uren.

Opende: aanrijding met drank
Maandag omstreeks 00.05 uur vond op de Scheiding onder Opende een eenzijdig ongeval plaats. De bestuurder van een personenauto zag waarschijnlijk de rotonde in de weg over het hoofd en kwam met zijn auto in een diepe greppel naast de weg tot stilstand. De bestuurder, een 43-jarige inwoner van Leeuwarden, liet zijn auto achter en ging er te voet vandoor. Hij werd is verderop aangetroffen en aangehouden. De man bleek gedronken te hebben. Aan het bureau blies de bestuurder 780 ug/l. Tegen de man werd proces-verbaal opgemaakt en hij kreeg een rijverbod voor 9 uren. Het rijbewijs van hem werd ingevorderd. De auto moest worden weggesleept.

Zwaagwesteinde: onder invloed
Maandag omstreeks 01.50 uur werd op de Voorstraat een bestuurder van een personenauto gecontroleerd. De bestuurder, een 50-jarige inwoner van Veenwouden, bleek gedronken te hebben. Aan het bureau blies de bestuurder 560 ug/l. Tegen de bestuurder werd proces-verbaal opgemaakt en hij kreeg een rijverbod voor 6 uren.

Leeuwarden: motot in brand
Maandag omstreeks 03.45 uur kwam er een melding binnen dat op de Corellistraat een motor in de brand zou staan. De eigenaar van de motor, een 24-jarige inwoner van Hollum, was wakker geworden van een harde knal. Toen hij daarop naar buiten keek, zag hij dat zijn motor in de brand stond. De brandweer heeft het vuur geblust, doch kon niet voorkomen dat de gehele motor uitbrandde. De oorzaak van de brand en het schadebedrag is niet bekend.

Bureau Communicatie: 058 - 880 8272

Deel: ' Persberichten regiopolitie Friesland 17-03-2003 '
Lees ook