Korps: Groningen, plaats: Winschoten 24-07-2002 Brandonderzoek Winschoten gesloten
Woensdag 24 juli 2002

De politie heeft het onderzoek naar de brand in de binnenstad van Winschoten op 6 maart afgesloten. Ruim vier maanden zijn agenten bezig geweest met het achterhalen van de oorzaak en mogelijke daders van deze forse brand, waarbij twee panden volledig in de as werden gelegd en drie panden forse schade opliepen. Tijdens het onderzoek heeft de politie geen verdachten aangehouden die verantwoordelijk zijn geweest voor de brand. Wel gaat de politie er vanuit dat de brand is aangestoken. Uit het recherche onderzoek is gebleken dat de brand niet door enige technische oorzaak kan zijn ontstaan. Wel werden tijdens het onderzoek in de City bar aan de Blijhamsterstraat, de plaats waar de brand is ontstaan, sporen van een brandbare vloeistof aangetroffen. Op grond hiervan gaat de politie er vanuit dat er sprake is geweest van brandstichting. Uit verklaringen van getuigen is gebleken dat er ten tijde van de brand ruim 300 cds en geluidsapparatuur in het pand aanwezig waren. Tijdens het brandonderzoek werd van deze goederen geen enkel spoor meer gevonden. Niet uitgesloten wordt dat diefstal van de cds en apparatuur het motief voor de brand is geweest. De schade van de brand wordt geschat op enkele miljoenen euros. In een uitzending van Opsporing Noord werd uitgebreid aandacht besteed aan de brand en het recherche onderzoek. Dit leverde echter geen bruikbare aanwijzingen op voor het onderzoek. Ook de verzekering maatschappij stelde een beloning in het vooruitzicht voor getuigen die informatie konden verstrekken over de mogelijke daders of het achterhalen van de oorzaak. Ook dit leidde echter niet tot aanhouding van verdachten. Na een uitgebreid en langdurig onderzoek wordt het onderzoek stop gezet. Zodra de politie nieuwe informatie krijgt over de brand zal het onderzoek opnieuw worden opgestart.
Inlichtingen, afdeling Communicatie, 0900-8844 (lokaal tarief)

Deel: ' Persberichten Regiopolitie Groningen 24-07-2002 '
Lees ook