Persberichten politie Rivierenland

---

Donderdag, 01 augustus 2002

---

Controles verkeershandhavingsteam
Het verkeershandhavingsteam heeft woensdag tussen 7.45 uur en 13.45 uur een snelheidscontrole gehouden op de Rijksweg Noord te Elst. Tijdens de controle werden 2910 voertuigen gecontroleerd, waarbij er dertien de maximumsnelheid overtraden. De hoogst gemeten snelheid was daarbij 98 km/u. Tussen 14.45 uur tot 20.45 uur werd er vervolgens ter hoogte van de Rijkerswoerdseplas een snelheidscontrole gehouden. In totaal werden bij deze controle 3340 voertuigen gecontroleerd. Opnieuw vielen er 13 bekeuringen en was de hoogste snelheid 98 km/u.

26e Huissense Dag rustig verlopen
De traditionele Huissense Dag die op dinsdag 30 juli werd georganiseerd is rustig verlopen. Vanaf 09.00 uur tot 01.00 uur was er een gevarieerd programma met o.a. een braderie en in de avonduren, een groots vuurwerk, diverse optredens van bands en bekende zangers. De Huissense dag werd naar schatting door ruim 25.000 bezoekers bezocht.

Het feest verliep, ondanks het hoge bezoekersaantal, nagenoeg zonder grote incidenten. Tegen het sluitingstijdstip (01.00 uur) van de horecagelegenheden hield de politie op diverse plekken in de stad in totaal vier personen aan ter zake van beledigen van ambtenaar in functie (2x), niet voldoen aan bevel of vordering (1x) en mishandeling (1x). Twee personen werden voor nader onderzoek in het bureau te Arnhem voor de nacht ingesloten. De twee anderen werden na uitreiking van een proces-verbaal heengezonden. 1 verdachte werd na het uitreiking van een schikkingsvoorstel/transactie van 150 euro (tzv. belediging ambtenaar) namens de Ovj op vrije voeten gesteld

Om de feestdag in goede banen te leiden, waren er afspraken gemaakt met de gemeente, de organiserende stichting, de politie en de lokale horeca. Zo werd er die dag onder andere op toegezien dat er tijdens het evenement plastic bekers/glazen door de horeca werden gebruikt.

De aanwezige politieagenten en medewerkers van een door de organisatie ingehuurd particulier beveiligingsbureau, constateerden in de loop van de avond een tweetal "schendingen" van deze afspraak. Er werden flesjes bier en breezers vanuit horecagelegenheden aan bezoekers verkocht die de flesjes vervolgens op de openbare weg leegdronken. De beheerders van deze gelegenheden werden daarop direct aangesproken.

---

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Politie Rivierenland
Postbus 21, 6900 AA Zevenaar
Internet: communicatie@politierivierenland.nl

Deel: ' Persberichten regiopolitie Rivierenland 01-08-2002 '
Lees ook