Persberichten politie Rivierenland

---

Maandag, 03 juni 2002

---


Multidisciplinaire pelotonsoefening hulpverlening

ZEVENAAR - Woensdagavond 5 juni, van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur, vindt op de kruising van de Paddenstoel en de Babberichseweg in Zevenaar een Coördinatieteam Plaats Incident-oefening (CTPI-oefening) plaats. Doel van deze multidisciplinaire oefening is het vergroten van vaardigheden in de hulpverlening bij ongevallen, waarbij samenwerking tussen verschillende hulpdiensten een belangrijke plaats inneemt. De daadwerkelijke coördinatie tussen de disciplines die een taak hebben bij de ongevalbestrijding zal daarbij worden getoetst.

De disciplines die aan de oefening deelnemen zijn de brandweer, de politie, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en een bergingsbedrijf. In totaal zullen ongeveer 80 hulpverleners aan de oefening deelnemen.

Op de genoemde locatie zal een ernstig verkeersongeval met meerdere voertuigen en slachtoffers worden gesimuleerd. Naast de deelnemers aan de oefening zullen ondermeer de oefenleiding en waarnemers ter plaatse zijn. Zij houden toezicht op het verloop van de oefening, zowel voor wat betreft de technische uitvoering en samenwerking van de verschillende disciplines, als de veiligheid van de deelnemers ter plaatse. Na afloop van de oefening zal een evaluatie plaatsvinden.

In de hulpverleningsregio Gelderland-Midden worden ongeveer 12 multidisciplinaire oefeningen per jaar gehouden, gericht op verschillende niveaus van coördinatie en uitvoering. Op woensdagavond 12 juni zal eenzelfde CTPI-oefening plaatsvinden in Elst, op de Aamsestraat.---

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Politie Rivierenland
Postbus 21, 6900 AA Zevenaar
Internet: communicatie@politierivierenland.nl

Deel: ' Persberichten regiopolitie Rivierenland 03-06-2002 '
Lees ook