Persberichten politie Rivierenland

---

Donderdag, 13 juni 2002

---

Snelheidscontrole door Verkeershandhavingsteam
VALBURG - Op de Tielsestraat in Valburg werd gisteren tussen 15.00 en 21.00 uur door het VHT een snelheidscontrole gehouden. Er werden in totaal 1170 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 28 de maximaal toegestane snelheid hebben overtreden. De hoogste snelheid was 129 km/u

Verdachte aangehouden wegens lokaalvredebreuk en bedreiging ZETTEN - Woensdagavond werd door de politie een 18-jarige jongeman uit Zetten aangehouden wegens lokaalvredebreuk en bedreiging. Ondanks herhaalde verzoeken en vorderingen wenste hij zich niet te verwijderen uit het gebouw van de plaatselijke scouting. De jongen mocht daar niet meer komen door oorzaken uit het verleden. Tevens bedreigde hij enkele aanwezigen. Hij werd ingesloten. Twee mensen deden aangifte en er werden getuigen gehoord.

---

Multidisciplinaire oefening hulpverlening Elst geslaagd ELST- De multidisciplinaire Coördinatieteam Plaats Incident-oefening die gisteravond in Elst heeft plaatsgevonden is goed verlopen. Van 19.20 uur tot 21.30 uur was de Aamsestraat het oefenterrein van brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR). Op deze locatie was een ernstig verkeersongeval met meerdere voertuigen en slachtoffers gesimuleerd. Doel van deze multidisciplinaire oefening was het vergroten van vaardigheden in de hulpverlening bij ongevallen, waarbij samenwerking tussen verschillende hulpdiensten een belangrijke plaats inneemt.

Er werd gisteravond door zo'n 80 hulpverleners hard gewerkt aan de bestrijding van de rampsituatie die hier in scène was gezet. Na de oefening werd er kort geëvalueerd. De oefening werd als zeer geslaagd beschouwd. Net als bij de oefening vorige week in Zevenaar kwam naar voren dat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten goed is verlopen. Er werd voldoende afstemming gezocht en dat kwam de hulpverlening ten goede.

Enkele leerpunten uit deze oefening waren de samenwerking met een bergingsbedrijf. De expertise die de berger meebrengt zou iets beter benut kunnen worden. Ook zou meer aandacht moeten worden besteed aan de veiligheid van de hulpverleners; te denken valt aan het dragen van veiligheidsbrillen.

---

Aantal woninginbraken in district Rivierenland in 2001 verder gedaald
Meer aanhoudingen, opgeloste zaken en preventieadviezen

In het politiedistrict Rivierenland (gemeentes Zevenaar, Rijnwaarden, Didam, Duiven, Angerlo, Westervoort, Bemmel en Overbetuwe) heeft de daling van het aantal woninginbraken zich in 2001 voortgezet. In vergelijking met 2000 vonden er 21 procent minder woninginbraken plaats en stopte de teller op 455 (118 minder dan vorig jaar). De daling in het district Rivierenland is beduidend groter dan in de totale regio Gelderland-Midden.

Een direct causaal verband met betrekking tot de daling is moeilijk aan te duiden. Waarschijnlijk zijn meerdere factoren van invloed. Feit is wel dat de politie van het district Rivierenland in 2001 door haar inspanningen heeft getracht een steentje bij te dragen aan een vermindering van het aantal inbraken.

Meer aanhoudingen en opgeloste zaken
In 2001 werden er door de politie van het district Rivierenland in vergelijking met 2000 twee keer zoveel inbraken opgehelderd: in totaal 53. Het ophelderingspercentage steeg van vijf naar twaalf procent. Het aantal aangehouden verdachten is in 2001 gestegen. Dit werd bereikt doordat er vaker onopvallend werd gesurveilleerd en gepost.

Inbraakpreventie
Een andere inspanning van de politie om het aantal inbraken te verminderen is het geven van inbraakpreventieadviezen. Voor een gedegen en gratis inbraakpreventieadvies zijn in het district Rivierenland twee Inbraak Preventie Teams aangesteld. Deze teams bezorgden op 19612 adressen een brief met daarin een aanbod voor het geven van een preventieadvies. In totaal werden er 5426 adviezen gegeven en 633 certificaten met het politiekeurmerk Veilig Wonen verstrekt. Burgers worden zich steeds meer bewust van het belang en de eigen verantwoordelijkheid van een goed beveiligde woning. Inbrekers zullen een woning eenmaal eerder voorbij gaan, als ze ergens anders makkelijker naar binnen kunnen. Daarnaast werden nieuwe buurtpreventieprojecten opgericht. De nieuwbouwprojecten in het district worden gebouwd onder het Politie Keurmerk Veilig Wonen ©. In 2001 werd geadviseerd over negen bouwplannen, met een totaal aantal van 3635 woningen.

Overzichten aangiften, incidenten & registraties per gemeente

Jaar 1997 1998 1999 2000 2001

Duiven 62 63
62 60 48

Angerlo 11 9
9 8 3

Westervoort 65 42
24 29 27

Zevenaar 85 89
76 84 69

Didam 38 32
29 30 21

Rijnwaarden 12 15
7 9 10

Bemmel 72 56
52 71 60

Gendt 28 23
19 18 9

Huissen 60 55
42 80 51

Dodewaard 13 15
18 17 20

Elst 100 91
61 52 53

Heteren 29 44
35 53 40

Valburg 49 86
65 62 44

Politieregio
Gelderland-Midden 4645 4196
3755 3795 3611


---

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Politie Rivierenland
Postbus 21, 6900 AA Zevenaar
Internet: communicatie@politierivierenland.nl

Deel: ' Persberichten regiopolitie Rivierenland 13-06-2002 '
Lees ook