Ministerie van Financiën

Persbericht
PERS-2002-157
Den Haag, 20-06-02

Uitnodiging voor de pers: Douanesamenwerking in Rotterdamse haven

Embargo tot dinsdag 25 juni 2002, 9.30 uur.

Op dinsdag 25 juni ondertekenen de heren Gerrit Zalm, minister van Financiën, en Robert Bonner, commissioner Customs Service USA, een gezamenlijke verklaring. Het betreft een intentieverklaring (Declaration of Principles) om in Rotterdam te komen tot nauwere samenwerking tussen de Nederlandse en Amerikaanse douane bij de analyse van containers die van de Rotterdamse haven naar de Verenigde Staten worden verscheept. De samenwerking is vooral gericht op vroegtijdige informatie-uitwisseling bij het identificeren en screenen van deze containers. Het belangrijkste punt van deze versterkte samenwerking betreft een pilot van zes maanden waarin vijf Amerikaanse douaniers bij de Nederlandse Douane worden gestationeerd.

De Amerikaanse douaniers werken samen met de Nederlandse douane volgens richtlijnen van het Nederlandse ministerie van Financiën en vallen onder het gezag van de Ambassadeur van de Verenigde Staten in Den Haag. Die richtlijnen houden onder meer in, dat de Nederlandse douane verantwoordelijk blijft voor de controle van de containers. Het verzoek tot samenwerking kwam van de Amerikaanse douane en maakt deel uit van het Amerikaanse Container Security Initiative (CSI). Het CSI is een instrument van de Amerikaanse overheid in de strijd tegen het terrorisme. Nederland is één van de eerste landen die medewerking verlenen aan het CSI-programma. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt bij het CSI-programma betrokken.

De ondertekening van de Declaration of Principles vindt plaats op 25 juni om 9.30 uur op het ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag. Vervolgens vertrekt een delegatie met Customs Commissioner Bonner naar de Maasvlakte (Bosporusstraat 5, Rotterdam) waar zij van 11.00 tot 12.00 een rondleiding krijgen bij de containerscan van de douane.

Vertegenwoordigers van de media kunnen zowel bij de ondertekening op het ministerie als bij de rondleiding zijn, mits zij zich voor maandag 24 juni 12.00 uur hebben aangemeld bij onderstaande persvoorlichter. Na de ondertekening is er kort gelegenheid tot vragen stellen.

Deel: ' Persbijeenkomst Douanesamenwerking in Rotterdamse haven '
Lees ook