Politiebericht Flevoland: gehele regio 4-09-2001 Draagproef nieuwe uniformen
Stafdienst Communicatie, Saskia van Bruinessen, 06-53224343

APELDOORN Vandaag houdt het Nederlands Politie Instituut (NPI) een persbijeenkomst in Apeldoorn waar het nieuwe uniform gepresenteerd wordt. Dan is er gelegenheid om fotos en beeldmateriaal te maken. Voor meer informatie kunt u terecht bij het NPI. Pers moet zich wel vooraf opgeven bij Cees den Bakker van het NPI.

Deel: ' Persbijeenkomst draagproef nieuwe uniformen '
Lees ook