Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

Persbijeenkomst DTe over gasmarkt

DTe nodigt u uit voor een persbijeenkomst, te houden op

Maandag 3 september 2001
van 14.00 tot 15.00 uur
in het perscentrum Nieuwspoort te Den Haag.

Tijdens deze bijeenkomst zal de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie(DTe),
drs. J.J. de Jong, zijn visie geven op de (inter)nationale gasmarkt. Daarbij zal hij met name ingaan op de op
30 augustus aanstaande vast te stellen Richtlijnen gastransport en gasopslag voor het jaar 2002 en de definitieve efficiencykortingen voor gas, die netbeheerders moeten doorvoeren in hun tarieven.

Om 13.00 uur ligt in Nieuwspoort een exemplaar van de Richtlijnen klaar.

Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
Hans Jacobs/Barbara Roest, telefoon 070 330 3320/3362.

Deel: ' Persbijeenkomst DTe over gasmarkt '
Lees ook