Hoofddorp, 25 februari 1999

Uitnodiging persbijeenkomst introductie Bibit Internet Payments, 11 maart a.s.

Nieuwe Nederlandse dienstverlener voor, onder meer, veilig betalen via Internet

Geachte redactie,

Electronic commerce ofwel e-commerce heeft toekomst: de uitstekende verkoopresultaten tijdens de afgelopen feestdagen maken duidelijk dat Internet het bedrijfsleven zeer interessante perspectieven biedt als nieuw verkoopkanaal. Een nog vaak gehoord bezwaar van potentiële aanbieders en afnemers van goederen en diensten is het ontbreken van een eenduidige en veilige standaard voor het verrichten van betalingen via Internet. Potentiële aanbieders ervaren daarnaast ook het gebrek aan voorzieningen om kleine transacties van consumenten efficiënt en goedkoop af te wikkelen als een probleem. Beide zaken vormen een barrière tot een veel grootschaliger doorbraak van e-commerce in niet alleen Nederland, maar ook in vele andere landen.

Het Nederlandse bedrijf Bibit Internet Payments heeft voor beide problemen oplossingen ontwikkeld, waarvan inmiddels verschillende toonaangevende organisaties met succes gebruik maken. Om u te informeren over Bibit, haar visie op e-commerce en de vertaling daarvan in - zeker ook internationaal - zeer vooruitstrevende Internet-dienstverleningen, organiseert MCS op donderdag 11 maart een persconferentie, waarvoor wij u namens onze klant van harte uitnodigen. De sprekers van BiBit-zijde zijn Robert Weaver en Joost Schuijff, die tezamen de directie vormen. Tijdens deze bijeenkomst zullen tevens twee venture capitalists aankondigingen doen die onderstrepen dat het hier inderdaad gaat om een interessante nieuwkomer met een grote internationale potentie.

De persbijeenkomst vindt plaats in het Golden Tulip Barbizon Hotel Schiphol, Kruisweg 495, Hoofddorp/Schiphol. U bent vanaf 10.30 uur welkom. De bijeenkomst start officieel om 11.00 uur en duurt tot circa 12.15 uur. Onderdeel is ook een korte 'live' demonstratie van de diensten die Bibit te bieden heeft. Aansluitend bestaat er gelegenheid om tijdens een lunch met de aanwezigen informeel van gedachten te wisselen.
Wilt u ons s.v.p. laten weten of er iemand en zo ja wie van uw redactie op deze uitnodiging ingaat? Dit kan per bijgevoegd antwoordformulier, t.a.v. MCS, Robert de Moll (faxnummer 023 - 565 17 24) of via email (info@monogram.nl) . Even bellen met MCS kan natuurlijk ook, telefoonnummer 023 - 562 82 08. Bij een positieve reactie uwerzijds, sturen wij u een bevestiging inclusief routebeschrijving toe.

Met vriendelijke groet,
Monogram Communication Strategies

Robert de Moll

Bijlage: antwoordformulier

ANTWOORDFORMULIER

'Persbijeenkomst Bibit'

Datum: Donderdag 11 maart 1999

Plaats: Golden Tulip Barbizon Schiphol Kruisweg 495

2132 NA Hoofddorp/Schiphol. Tel: 020 - 655 05 50

Aanvang: 11.00 uur

o Ik kom naar deze persbijeenkomst

o Ik ben verhinderd, maar ontvang graag persinformatie

o Ik zal niet aanwezig zijn

Naam

Blad

Adres

Postcode

Plaats

Fax

E-mail

Fax dit formulier naar MCS 023 - 565 17 24, t.a.v. Robert de Moll; of stuur een e-mail naar info@monogram.nl

Deel: ' Persbijeenkomst introductie Bibit Internet Payments '
Lees ook