Kamer van Koophandel Rivierenland

K A N T O O R T I E L
LAAN VAN WESTROYEN 4
POSTBUS 218, 4000 AE TIEL
T (0344) 63 77 00 F (0344) 63 77 01

ONS KENMERK UW KENMERK DATUM
LD01-9141-3806 4 september 2001

Uitnodiging Persbijeenkomst Noodoverloopgebieden

Geachte ,

De hoogwaterbescherming in Nederland krijgt veel aandacht. De gebeurtenissen zijn vooralsnog theorie, de schadeposten ook. Toch heeft de regering in 2000 een commissie Noodoverloopgebieden geïnstalleerd - de commissie Luteijn - die in het voorjaar van 2002 met een advies zal komen. Een impressie van de mogelijke gevolgen is beschreven in de case study die een aantal partijen gezamenlijk heeft laten uitvoeren in de Tieler- en Culemborgerwaarden. Het resultaat van deze studie wordt (in besloten comité) op 6 september aan de commissie Luteijn overhandigd.

Op vrijdag 7 september om 09.30 vindt er een persbijeenkomst plaats bij de Kamer van Koophandel voor Rivierenland in Tiel waarbij mede aan de hand van een aantal simulaties de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. U bent hierbij van harte welkom. Wij horen graag (antwoordformulier bijgevoegd) of u aanwezig zult zijn.

Het programma is als volgt:
09.15 uur Ontvangst
09.30 uur Presentatie van het onderzoek door de voorzitter van de begeleidingscommissie Dhr. J. van Dijkhuizen
10.00 uur Gelegenheid tot vragen stellen aan de voorzitter en overige bestuursleden 10.30 uur Einde bijeenkomst

Tijdens de persbijeenkomst zullen persmappen worden uitgedeeld met de volgende inhoud: persbericht, brochure, samenvatting van het onderzoek en het hoofdrapport. De persmappen worden vooraf NIET toegestuurd.

Mocht u nog vragen hebben over deze bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Larissa van Dommelen.

Deel: ' Persbijeenkomst Noodoverloopgebieden Rivierenland '
Lees ook