Staatsbosbeheer


uitnodiging persbijeenkomst, 21 februari 2003

Werk in uitvoering bij Lentevreugd

Lentevreugd is een voormalig bloembollenland aan de binnenduinrand tussen Wassenaar en Katwijk. In opdracht van Provincie Zuid-Holland en de Directie Zuid-West van het ministerie van LNV wordt dit gebied omgevormd tot een natuurlijk overgangsgebied tussen de duinen en het achterland. Er zal een gebied ontstaan dat rijk is aan verschillende milieus en dat typisch is voor de binnenduinrand. Kortom; natuurherstel van de bovenste plank.

Afgelopen voorjaar heeft toenmalig staatssecretaris van Natuurbeheer mw. Faber symbolisch met de kraan de eerste schop in de grond gezet voor de omvorming van Lentevreugd. Maar nu zijn de werkzaamheden echt gestart. Dienst Landelijk Gebied (DLG) voert het werk uit in samenwerking met Hoogheemraadschap van Rijnland en de toekomstige beheerder Staatsbosbeheer.

Graag nodigen wij u uit om de werkzaamheden te bekijken op woensdag 26 februari 2003 van 15.00 tot 16.30 uur aan de Katwijkseweg in Wassenaar.

Behalve een korte toelichting op het project krijgt u volop de mogelijkheid om in het terrein de werkzaamheden te bekijken en vragen te stellen aan de betrokken organisaties.

Programma:

- korte toelichting op inrichtingsvisie door DLG en Staatsbosbeheer
- toelichting op het uitvoeringsontwerp

- rondwandeling over het terrein (circa 30 min.) waarbij fotos gemaakt kunnen worden

Wij zien u graag op 26 februari!
Met vriendelijke groeten,

Dienst Landelijk Gebied

Zoekwoorden:

Deel: ' Persbijeenkomst over natuurontwikkeling Lentevreugd '
Lees ook