P e r s u i t n o d i g i n g

(16 augustus 1999)

Herhaalde persuitnodiging,

ditmaal vergezeld van het manifest van PELS.

Let op: op de tekst van het manifest rust een embargo tot

17 augustus, 15.30 uur

Het Platform Elektronisch Stemmen (PELS) vindt dat burgers via Internet en telefoon moeten kunnen stemmen bij verkiezingen en referenda. PELS presenteert zich dinsdag 17 ugustus op een persbijeenkomst in Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag (15.30 - 16.30 uur)

Het virtuele Platform Elektronisch Stemmen (PELS) is een gezamenlijk initiatief van Electronic-highway Platform Nederland (EPN), Binnenlands Bestuur, Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), KPN Telecom en Media Plaza. Een aantal van deze organisaties heeft goede ervaringen met elektronische verkiezingen via het Internet of telefoon.

PELS wil experimenten opzetten, onderzoek uitzetten en het publieke debat en denken over elektronisch stemmen aanjagen.

Op de persbijeenkomst houdt Pieter Tops (Hoogleraar Katholieke Universiteit Brabant) een kort vlammend pleidooi voor het invoeren van elektronisch stemmen. Hella Voûte (Tweede Kamerlid voor de VVD) geeft vervolgens aan waarom zij het, vanuit de politiek, hoog tijd vindt de democratie aan te passen aan de eisen en mogelijkheden van de moderne maatschappij.

In het comité van aanbeveling van PELS zitten diverse wetenschappers en politici.

Voor meer informatie over PELS kunt u contact opnemen met:

Peter van der Wel (Electronic-highway Platform Nederland 06 - 5585 3316 of peter@epn.net)

Steven Lenos (Instituut voor Publiek en Politiek, 06 - 5533 7370 of s.lenos@publiekpolitiek.nl)

ARIALEinde bericht -


* W www.pels.net * E info@pels.net * T 070- 3373624 * F 070-3373532 * 

* PELS Postbus 91, 2270 AB VOORBURG *

embargo tot 17 augustus
15.30 uur

Elektronisch stemmen hoort bij

de democratie van vandaag

Platform ELektronisch Stemmen (PELS), 17 augustus 1999

Nieuwspoort Den Haag


Het Platform ELektronisch Stemmen (PELS) vindt het tijd dat de democratie wordt aangepast aan de technieken van vandaag de dag. Burgers moeten vanuit huis, kantoor of het op vakantieadres hun stem kunnen uitbrengen via Internet of telefoon. Waarom de kiezer nog langer de verplichte gang laten maken naar het stembureau in een stoffige gymzaal, als de huidige technologie het stemhokje bij hem thuis brengt? Waarom geen einde maken aan het bureaucratisch gedoe met kiezerspassen en volmachten? Technisch is het mogelijk om verkiezingen ook per telefoon of via Internet te organiseren. Geen burger hoeft nog de deur uit als beide media, met een gezamenlijke penetratiegraad van vrijwel honderd procent, worden ingezet. Door deze technieken ook toe te passen in de bestaande stemlokalen wordt de dreigende kloof tussen digitale haves en have not's weggewerkt.

Stemmen zonder afhankelijk te zijn van tijd en plaats biedt legio mogelijkheden voor landelijke, regionale en lokale verkiezingen, referenda of combinaties daarvan. Burgers kunnen zo makkelijk worden gemobiliseerd om vaker, massaler en beter geïnformeerd deel te nemen aan het democratisch proces. Op een toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier kunnen ze hun stem niet alleen laten horen, maar ook daadwerkelijk laten tellen. Stemmen in een multimedia-omgeving biedt de burger extra mogelijkheden zoals informatie via websites, kranten, partijen en andere organisaties, maar ook het deelnemen aan, of bekijken van discussies en het gebruik maken van advies- en vergelijkingsprogramma's die inzicht geven in de problematiek.

PELS heeft niet de illusie dat nu iedereen zal gaan stemmen, maar vindt dat de overheid moet meegaan met haar tijd. Als ze niet gebruik maakt van nieuwe communicatiemiddelen, die verder door het hele land door iedereen worden gebruikt, dan plaatst de overheid zich buiten de maatschappelijke realiteit. Stemmen via telefoon en Internet is een logische stap in de zich evoluerende democratie: stemmen met stemvolume, vervolgens door handopsteken, papieren stemformulier, stemmachine. Stemmen vanaf de sofa of vanuit de auto is de volgende stap.

PELS kan het niet alleen. Het nodigt daarom andere individuen en organisaties uit een bijdrage te leveren aan de komst van het elektronische stemmen. Vandaar de volgende oproep.

Burgers, vraag uw Gemeenteraad, Provinciale Staten, Waterschap en Tweede Kamer om de mogelijkheid de volgende keer elektronisch uw stem uit te kunnen brengen bij verkiezingen of referenda.

Politici, lever uw bijdrage aan de modernisering van de democratie. Zet meer vaart achter de noodzakelijke aanpassing van wet- en regelgeving. Studeer, experimenteer en ontwikkel. Ga op zoek naar betrouwbare vormen van elektronisch stemmen.

Wetenschap en bedrijfsleven, zet uw kennis en expertise in voor de ontwikkeling van betrouwbare en waardevolle elektronische stemmogelijkheden.

Activiteiten van PELS en de aangesloten afzonderlijke organisaties:

Zich inzetten om serieuze experimenten met elektronisch stemmen uit te voeren;

Het organiseren van discussiebijeenkomsten en debatten over dit onderwerp;

Het peilen van de Internetgemeenschap: wil deze wel elektronisch stemmen en zo ja, in welke situaties en onder welke voorwaarden?

In het Comité van Aanbeveling van PELS hebben zitting:

Wim Deetman, Wim Derksen, Pieter van Geel, Pieter Tops, Peter Rehwinkel, Guikje Roethof, Wim van Velzen, Hella Voute, Marjet van Zuijlen en Anton Zijderveld.

PELS, het virtuele Platform voor ELektronisch Stemmen, is een gezamenlijk initiatief van:

Frans Weerts - Binnenlands Bestuur

Lars van der Tuin en Han ten Broeke - KPN Telecom

Peter van der Wel en Bart-Jan Flos - Electronic-Highway Platform Nederland

Steven Lenos - Instituut voor Publiek en Politiek

Vincent Evers en Maaike Tromp - Media Plaza

PELS, het Platform Elektronisch Stemmen, is een gezamenlijk initiatief van:

Binnenlands Bestuur - Frans Weerts

E: F.Weerts@samsom.nl

T: 020-6252424

F: 020-6220458

Postbus 1948

1000 BX Amsterdam

www.binnenlandsbestuur.nl

Electronic-Highway Platform Nederland - Peter van der Wel en Bart-Jan Flos

E: peter@epn.net en bart-jan@epn.net

T: 070 3373 624

F: 070 3373 532

Postbus 91

2270 AB Voorburg

Instituut voor Publiek en Politiek - Steven Lenos

E: s.lenos@publiek-politiek.nl

T: 020-5217643

F: 020-6383118

Prinsengracht 911-915

1017 KD Amsterdam

www.publiek-politiek.nl

KPN Telecom - Lars van der Tuin en Han ten Broeke

lvtuin@wxs.nl

T: 070-3419286
F: 070-3419207

Postbus 30208
2500 GE Den Haag

j.h.tenbroeke@kpn.com

T: 070-3324543

F: 070-3328047
Postbus 30000
2500 GA Den Haag
www.kpn.com

Media Plaza - Vincent Everts en Maaike Tromp

E: vincent@mediaplaza.nl maaike.tromp@mediaplaza.nl

T: 030-2914111

F: 030-2914144

Postbus 30640

3503 AJ Utrecht

www.mediaplaza.nl


* W www.pels.net * E info@pels.net * T 070-3373624 * F 070- 3373532 *

* Postadres PELS Postbus 91, 2270 AB VOORBURG *0000,0000,0000ARIAL


********************************

Bart-Jan Flos
BartJan@epn.net

Electronic-highway Platform Nederland
Postbus 91
2270 AB Voorburg
Tel: 070 - 3373 624 Fax: 070 - 3373 532
http://www.epn.net

Goede sites van overheden en culturele instellingen zijn verzameld op de WebWijzer: http://www.webwijzer.net

Portal voor overheden: http://www.overheid.net/


********************************

Deel: ' Persbijeenkomst Platform Elektronisch Stemmen '
Lees ook