LBRT

Persuitnodiging: Remedial Teaching leert je wel beter

1 november 1999 van 10:00 tot 16:30 te Ede.

De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers organiseert 1 november 1999 in 'De Reehorst' te Ede het congres 'Remedial Teaching leert je wel beter'.
Dit congres staat geheel in het teken van de actuele ontwikkelingen op het gebied van remedial teaching in zowel primair als voortgezet onderwijs.

In het plenaire ochtendprogramma zullen de heren P. Bemelen van het PMPO en H. de Jager van het PMVO hun visie geven op de rol en de positie van de remedial teacher binnen het onderwijs. Drs. A.J.C. Struiksma, adjunct-directeur van het Pedologisch Instituut Rotterdam, spreekt over de signalering en begeleiding van dyslexie. Voorafgaand aan deze lezingen schetst de heer H.J.M.H. Verbugt, LBRT-voorzitter, de kaders van deze ochtend, waarbij hij zowel de beleidsnotitie primair onderwijs met als titel 'Remedial Teaching ons een zorg' als de beleidsnotitie voortgezet onderwijs zal introduceren.

Het middagprogramma bevat twee sessies van lezingen/workshops over: + Dyslexie in het VO, drs. A. Krijgsman
+ KAG-AL, Kennis Als Gereedschap, mw. drs. A. Voerman + Rekenproblemen, prof. dr. A. Treffers
+ Motorische Remedial Teaching, H. Schweitzer
+ Eigen Praktijk, mw. A.M.W. Konings-Caubo
+ Beleid en organisatie van remedial teaching in het VO, mw. H. Schoots-Wilke
+ Hoe gebruik je 'Spel Wel'?, mw. W. de Jong
+ Voordelen van computergebruik tijdens RT, mw. N. Hupkens + Sociaal-emotionele problematiek en RT, drs. J.S. Jeninga. + Muiswerk in de RT-praktijk, mw. T. Schijf.

De gehele dag is er gelegenheid een materialenmarkt te bezoeken. Een zo breed mogelijk aanbod van remediërend materiaal kan in ruim twintig stands bekeken worden.

Deel: ' Persbijeenkomst Remedial Teaching '
Lees ook