Living tomorrow: a future ride?
On February 26th Intel brings it all to life!

Geachte redactie,

Wat een Hollywood humbug zult u zeggen! Toch niet denken wij, want deze aanhef betreft een persbriefing die Intel op 26 februari aanstaande organiseert ter gelegenheid van de introductie van haar nieuwste generatie processors: de Pentium® III!

De Pentium III is werkelijk een enorme stap voorwaarts in de verwerkingskracht van PC's zowel voor het zakelijke segment als voor de consument. Met de Pentium III processor geven 3D applicaties een zeer realistisch beeld te zien. Bewegingen van complexe objecten zijn vloeiender en bij applicaties en computergames verloopt video animatie aanzienlijk sneller dan bij voorgaande generaties processors. De reflecties, de lichtinval en de daarbij behorende schaduwwerkingen zijn niet van echt te onderscheiden.

Er is inmiddels al veel informatie vrijgegeven over de technische details van de Pentium III, maar nog weinig over de voordelen en specifieke toepassingsmogelijkheden voor de eindgebruiker. Dit laatste vormt het centrale thema van de persbriefing op 26 februari aanstaande, waarvoor Mike Aymar, Vice President van Intel Corp., speciaal overkomt uit de VS. Naast Intel zullen ook diverse prominente IT-leveranciers acte de présence geven in het Belgische en verrassend actuelere equivalent van ons Nederlandse 'Huis van de Toekomst': Living Tomorrow (https://www.livtom.be) in Vilvoorde nabij Brussel.

Graag nodigen wij u namens Intel Benelux uit aanwezig te zijn op deze persbriefing op vrijdag 26 februari aanstaande in Living Tomorrow, Indringingsweg 1 te Vilvoorde in België. De ontvangst is om 11.30 uur en de bijeenkomst start om 12.00 uur. Vanaf 13.00 uur is er een Belgisch lunchbuffet en kan men tot 15.00 uur een tour maken langs de diverse OEM's in het complex, die zeer uiteenlopende toepassingsmogelijkheden van de Pentium III demonstreren. Er zal volop gelegenheid zijn om met woordvoerders van deze firma's te spreken alsook met Peter van Haendel en Philippe Willaert van Intel Benelux.

Uiteraard kunt u op eigen gelegenheid naar Brussel komen. Er is echter ook de mogelijkheid als groep te reizen met de trein. In dit geval begeleidt MCS de reis naar Brussel met vertrek om 8.24 uur vanaf Amsterdam Centraal Station en diverse opstappunten tijdens de route. Bij aankomst in Brussel is er vervoer per bus naar Living Tomorrow.

Wilt u ons s.v.p. via bijgaand antwoordformulier laten weten of u of iemand anders van uw redactie, en zo ja wie, op deze uitnodiging ingaat? Een e-mail (info@monogram.nl) of even bellen (023 - 562 82 08) kan natuurlijk ook. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging alsmede een routebeschrijving c.q. een tijdschema van de treinreis. Wilt u derhalve duidelijk aangeven of u individueel reist dan wel in groepsverband (gaarne uw opstapplaats aangeven).

Met vriendelijke groet,
Monogram Communication Strategies (MCS) BV Karin van Geelen

Intel persbriefing Pentium III

Datum: vrijdag 26 februari 1999 Plaats: Living Tomorrow
Indringingsweg 1 Vilvoorde België Ontvangst: 11.30 uur
Aanvang: 12.00 uur

o Ik kom op vrijdag 26 februari naar de persbijeenkomst van Intel: o Ik reis met eigen vervoer
o Ik reis met de trein en wil opstappen in:
* Amsterdam CS

* Schiphol

* Den Haag HS

* Rotterdam CS

* Dordrecht

* Roosendaal
o Ik ben verhinderd, maar ontvang graag persinformatie o Ik ontvang graag informatie en kom op een later tijdstip op het onderwerp terug
o Ik zal niet aanwezig zijn

Naam

Blad

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

Fax

E-mail

Fax dit formulier naar MCS: 023 - 565 17 24, t.a.v. Karin van Geelen of stuur een e-mail naar info@monogram.nl

Deel: ' Persbriefing introductie Intel Pentium III '
Lees ook