Nummer: ???? 2 april 1999

Persberichten '99

P E R S U I T N O D I G I N G

STAATSSECRETARIS DE VRIES VAN VERKEER EN WATERSTAAT BRENGT INTERNATIONAAL WERKBEZOEK AAN SCHELDEBEKKEN.

Van maandag 5 april t/m 7 april brengt Staatssecretaris drs. J.M. de Vries een werkbezoek aan het Scheldebekken. Het bezoek vindt plaats in Frankrijk, België en Nederland. Verschillende aspecten van de Schelde zullen onder de aandacht worden gebracht. Bij het bezoek zal tevens een delegatie aanwezig zijn van de Internationale Commissie van Bescherming van de Schelde (ICBS), onder voorzitterschap van dhr. J. Lillipaly.

Aandachtspunten

Onderwerpen die tijdens het bezoek aan de orde komen zijn waterbeleid, waterzuivering en drinkwaterproductie in verschillende gebieden langs de Schelde en natuurbeleid. Tevens zal de Staatssecretaris tal van politiek, uitvoerend en wetenschappelijk betrokkenen ontmoeten zij heeft ondermeer een ontmoeting met de Brusselse minister van Leefmilieu, Renovatie, Cultuur, Toerisme en Hulp aan personen, dhr. D. Gosuin, en de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, dhr. T. Kelchtermans.

Persbriefing

Aansluitend aan het werkbezoek wordt er een persbriefing gehouden op woensdag 7 april 1999 om 18.30 uur bij het sluizencomplex in Hansweert (Zeeland). Hier zal Staatssecretaris De Vries verslag doen van het werkbezoek en is er gelegenheid voor de pers om vragen te stellen. Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn. Het sluizencomplex in Hansweert is te bereiken vanaf de A58 via de afslag Kruiningen-Yerseke. Kruiningen volgen, vervolgens zanddijk volgen tot aan het sluizencomplex. Daar zal een boot liggen aan de oostkant van het kanaal door Zuid-Beveland. De persbriefing zal op deze boot plaatsvinden.

U wordt verzocht zich van tevoren aan te melden bij Moniek Bluijssen, portable 06-53379478, semafoon 06-57584191.


Deel: ' Persbriefing J.M. de Vries na werkbezoek aan Scheldebekken '
Lees ook