INISTERIE FIN

MIN FIN: Jaarrapport IMF

MINISTERIE VAN FINANCIEN
Onderwerp: Mededeling
Nummer: Med01-028
Datum: 7 september 2001

Persmededeling

Persbriefing Jaarrapport IMF

David Hawley, woordvoerder van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal dindag 11 september as. een embargobriefing geven over het Annual Report 2001 van het IMF.
De briefing vindt plaats op het ministerie van Financien, Korte Voorhout 7 in Den Haag. Belangstellenden wordt verzocht zich aan te melden op
telnr. 070-3427540. Bij de directie voorlichting.


07 sep 01 15:50

Deel: ' Persbriefing Jaarrapport IMF in Den Haag '
Lees ook