expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSUITNODIGING

PERSUITNODIGING

Minister Netelenbos heeft vandaag een marktconsultatiedocument over de Betuweroute naar de Tweede Kamer gestuurd (zie internet: www.betuweroute.nl). Met dit document wil zij de mogelijkheden verkennen van private exploitatie van de Betuweroute. Het stuk beschrijft hoe bedrijven kunnen deelnemen.
Gekozen is voor een uitgebreide marktconsultatie, waarbij nationale en internationale bedrijven betrokken zijn.

De projectdirecteur Betuweroute, de heer L.C. Bouter, en de projectleider private exploitatie, de heer R.F. Venderbosch, zullen het consultatiedocument toelichten op een persbriefing.

Tijd: donderdag 22 juli a.s. om 14.00 uur
Plaats: Transpoint, het informatiecentrum over de Betuweroute, Zuideinde 62, Barendrecht (terrein Dierenstein).

Vertegenwoordigers van de pers, die de briefing willen bijwonen, wordt verzocht zich aan te melden bij Toon van Wijk, 070-351 6582.

Achtergrondinformatie
De overheid is op zoek naar partijen die willen participeren in de exploitatie van de infrastructuur, maar ook naar partijen die interesse hebben in de ontwikkeling van producten als tractie, windenergie, telecommunicatie en personeel.
De Betuweroute is een nieuwe 160 km lange spoorlijn, exclusief bestemd voor het vervoeren van goederen. De Betuweroute vormt een rechtstreekse verbinding van de haven van Rotterdam naar de Duitse grens. Vervolgens sluit de Betuweroute aan op het Duitse net. De Betuweroute maakt deel uit van de Europese Freight Freeway's; speciaal voor goederenvervoer gereserveerde treinpaden op het gemengde Europese net.
De aanleg van de Betuweroute, die in 2005 operationeel moet zijn, speelt een voorname rol in de toekomstige afwikkeling van goederen vanuit de Rotterdamse haven.
De treinpaden die met de aanleg van de Betuweroute beschikbaar komen, hebben voornamelijk een internationaal karakter. De trein is voor lange afstanden de voordeligste vorm van vervoer. De Nederlandse Overheid ziet de rol van private partijen voornamelijk in de exploitatie van de (internationale) treinpaden. De functie van inkoper en verkoper van beschikbare capaciteit zal in de toekomst commercieel worden uitgevoerd. Met de ingebruikname van de Betuweroute dient dit te zijn gerealiseerd.
De Nederlandse overheid investeert ruim 9 miljard gulden in de aanleg van de Betuweroute. De bouwwerkzaamheden zijn reeds in volle gang.

20 jul 99 12:25

Deel: ' Persbriefing over private exploitatie Betuweroute '
Lees ook