expostbus51


MINISTERIE BZ/OS

https://www.os.minbuza.nl

MINOS:Uitnodiging UNDP's Human Development Report

UITNODIGING

voor de pre-launch press briefing van

UNDP'S HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1999

op donderdag 8 juli 1999 om 11.00 uur in de Perszaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag

Genève/Rotterdam, 2 juli 1999

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op 8 juli aanstaande belegt het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP een briefing voor de Nederlandse pers over het Human Development Report 1999 (HDR). Het HDR - een van de belangrijkste jaarrapporten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en mondiale sociale ontwikkeling - wordt op 12 juli in Londen officieel gelanceerd. Hoofdthema is dit jaar: Globalisering en Ontwikkeling.
De briefing wordt verzorgd door mw. Sakiko Fukuda-Parr, directeur van het Human Development Report Office in New York, en een van de hoofdauteurs van het HDR. Datum: donderdag 8 juli a.s; Lokatie: Perszaal , Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag. Aanvang 11.00 uur. Op het rapport rust een embargo.

HDR 1999 in een notedop
Centraal bij het HDR - dat wordt gemaakt door een onafhankelijk team van deskundigen - staat dat het bij ontwikkeling gaat om het welzijn van mensenen niet alleen om de economische groei van landen. En dat welzijn is te meten door, naast het inkomen van mensen, ook te kijken naar hun levensverwachting, hun onderwijsmogelijkheden en hun algemeen welbevinden. Menselijke ontwikkeling is in essentie 'een proces van het vergroten van de keuzemogelijkheden van mensen', aldus het HDR.
Het HDR 1999 - het tiende sinds 1990 - richt zich speciaal op de positieve en negatieve kanten van globalisering. Het rapport analyseert hoe vele miljoenen mensen verder worden gemarginaliseerd doordat zij geen toegang hebben tot nieuwe technolo-gieën, waaronder het Internet. Maar het stelt ook dat groeiende ongelijkheid niet onvermijdelijk is. Het bepleit wat dit betreft een veel sterker sociaal beleid en gerichte actie om de negatieve effecten van de huidige grillige 'bust and boom'- economie op te vangen. Het rapport doet een sterk beroep op politici en beleidsmakers om hun zorg om de winstcijfers in evenwicht te brengen met hun zorg voor mensen die aan de kant zijn komen te staan door het tumult op de wereldmarkt. Het HDR 1999 toont onder meer de effecten van globalisering op economie en milieu, en de invloed van globalisering op sociale en economische interactie. Het bevat verder updates van de armoede- index voor rijke landen en van de Human Development Index (met 175 landen), en een agenda met concrete actiepunten.

Wij hopen u op 8 juli te mogen ontmoeten,

Met vriendelijke groet, namens UNDP,

In verband met de praktische voorbereidingen
vernemen wij graag of u aan de persbriefing
zult deelnemen.

Els van der Lugt & Rolf Wijnstra
UNDP media liaison NL
Breitnerstraat 75A, 3015 XC Rotterdam
Tel./fax: 010 - 4367891; GSM: 06 - 20417964
E-mail: buro.op.orde@luna.nl

02 jul 99 15:56

Deel: ' Persbriefing UNDP's Human Development Report 1999 '
Lees ook