Perssupport

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV: Virus bedreigt zeehonden op Wadden

10 juni 2002

UITNODIGING VOOR DE MEDIA

Virus bedreigt zeehonden op Wadden

Staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) overlegt maandag 10 juni met het Zeehondenplatform. over hoe te handelen bij een eventuele epidemie onder Nederlandse zeehonden. Na afloop van het overleg geeft de staatssecretaris een persbriefing. Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Enige tijd geleden zijn de Deense zeehonden getroffen door het phocine distemper virus. Dit is een besmettelijk virus. De meeste zeehonden die er mee in aanraking komen, gaan dood. Het virus is hetzelfde dat in 1988 voor grote sterfte onder de zeehonden heeft gezorgd.

Een zeehond kan zo.n 150 km op een dag zwemmen. De kans dat een zeehond met het virus in Nederlandse wateren terecht komt, is dan ook zeer wel aanwezig.

. In het Zeehondenplatform zitten vertegenwoordigers van RIKZ (Rijksinstituut voor kust en zee), Ecomare, zeehondencrèche Pieterburen en de Waddenvereniging, een ethicus van de universiteit van Utrecht en wetenschappers van de Erasmusuniversiteit Rotterdam en Alterra Texel. De voorzitter van het Zeehondenplatform is de heer Cees Zijlstra en LNV is secretaris.

Datum: 10 juni
Plaats: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag, Blauwe Zaal
Tijd: 16.45
Meer informatie en aanmelden bij: Martine de Haan, persvoorlichting LNV, 070-3785107, m.de.haan@dv.agro.nl

10 jun 02 09:04

Deel: ' Persbriefing Virus bedreigt zeehonden op Wadden '
Lees ook