Provincie Groningen


Groningen, 16 november 1999 Persbericht nr. 233

Uitnodiging aan de pers:

Aanpak woonproblematiek Delfzijl

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het college van B. en W. van de gemeente Delfzijl houden een gezamenlijke persconferentie over de aanpak van de woonproblematiek in Delfzijl.

Deze persconferentie vindt plaats op woensdag 17 november om 11.00 uur in kamer 7 van het Provinciehuis aan het Martinikerkhof 12 te Groningen.Deel: ' Persconferentie aanpak woonproblematiek Delfzijl '
Lees ook