Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MIN LNV: Persconferentie Begroting MIN LNV

nr. 93 12-09-2001

PERSCONFERENTIE BEGROTING MINISTERIE VAN LANDBOUW,NATUURBEHEER EN

VISSERIJ

Minister Laurens Jan Brinkhorst en staatssecretaris Geke Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geven op vrijdag 14 september om 16.30 uur een toelichting op de LNV-begroting voor het jaar 2002. U bent uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Op de informatie die tijdens de persconferentie wordt gegeven, rust een embargo tot dinsdag 18 september 2001, 15.15 uur.

De persconferentie wordt gehouden in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, zaal Wandelganger 1, Lange Poten 10 in Den Haag.

De begrotingsstukken zijn op de gebruikelijke wijze te verkrijgen.

12 sep 01 17:17

Deel: ' Persconferentie Begroting ministerie van LNV '
Lees ook