Provincie Groningen


Groningen, 8 september 1999 Persbericht nr.188

Uitnodiging aan de pers:

Persconferentie Beleidsbegroting 2000

Op maandag 6 september a.s. presenteert M.A.E. Calon, gedeputeerde van Financiën, namens het College van Gedeputeerde Staten de beleidsbegroting voor het jaar 2000 van de provincie Groningen. Deze persconferentie vindt plaats om 15.00 uur in kamer B 108 van het Provinciehuis aan de Sint Jansstraat 4 te Groningen.

De begrotingsstukken kunnen door vertegenwoordigers van de pers op maandag 6 september vanaf 9.00 uur worden afgehaald bij de afdeling Bestuurscontacten van de Provincie Groningen, Martinikerkhof 12, kamer 18.
Op deze stukken rust een embargo tot maandag 6 september 15.00 uur.

"Provinciale begrotingskrant 2000"

Ter gelegenheid van de beleidsbegroting 2000 geven GS voor inwoners van de provincie Groningen een krant uit: "de Provinciale Begrotingskrant 2000". In deze krant staan de belangrijkste plannen die provincie heeft en hoeveel geld zij hier het komende jaar aan zullen besteden. GS hebben besloten de krant dit jaar huis-aan-huis te laten verspreiden in de hele provincie Groningen. Door middel van deze nieuwe manier van verspreiden (voorheen was de krant verkrijgbaar bij bibliotheken) willen GS de inwoners van de provincie Groningen betrekken bij hun beleid. Daarnaast roepen zij de bevolking op om te reageren op de begroting. De krant wordt in week 36, vanaf dinsdag 7 september verspreid. Op 22 en 23 september a.s. vergaderen Provinciale Staten over de begroting voor het jaar 2000.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075.

Deel: ' Persconferentie Beleidsbegroting 2000 provincie Groningen '
Lees ook