Provincie Groningen

Groningen, 11 september 2001 Persbericht nr.168

Uitnodiging aan de pers:

Persconferentie Beleidsbegroting 2002

Op vrijdag 7 september a.s. presenteert Marc Calon, gedeputeerde van Financiën, namens het College van Gedeputeerde Staten de beleidsbegroting voor het jaar 2002 van de provincie Groningen. Deze persconferentie vindt plaats om 11.00 uur in kamer 20 van het Provinciehuis aan het Martinikerkhof 12 te Groningen.

De begrotingsstukken kunnen door vertegenwoordigers van de pers op donderdag 6 september vanaf 9.00 uur worden afgehaald bij het secretariaat van de afdeling Bestuurscontacten van de Provincie Groningen, Martinikerkhof 12, kamer 11.
Op deze stukken rust een embargo tot vrijdag 7 september 11.00 uur.

"Provinciale begrotingskrant 2002"

Om de inwoners van de provincie Groningen te laten zien waar de Provincie zich mee bezig houdt wordt ieder jaar tegelijkertijd met het verschijnen van de beleidsbegroting een Begrotingskrant uitgegeven. In deze krant staan, naast een overzicht van de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de Provincie, enkele "highlights" uit de begroting. Daarnaast komen de leden van GS en de fractievoorzitters van PS in de krant aan het woord. Deze begrotingskrant wordt huis-aan-huis verspreid. De krant wordt in week 37, vanaf dinsdag 11 september verspreid. Op 8 en 9 oktober a.s. vergaderen Provinciale Staten over de beleidsbegroting voor het jaar 2002.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075.

Deel: ' Persconferentie Beleidsbegroting 2002 Groningen '
Lees ook