expostbus51


CBS


CBS:Uitnodiging Persconferentie digitale volkstellingen

Op dinsdag 31 augustus organiseren het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) en het CBS een persconferentie over de gedigitaliseerde volkstellingen 1795-1971. De gegevens verschijnen op cd-rom en op Internet. De publicatie maakt deel uit van de jubileumreeks die het CBS uitgeeft in het kader van zijn honderdjarig bestaan.

Op de persconferentie gaat Peter Doorn van het NIWI specifiek in op de totstandkoming van deze digitale productie. Ook wordt de toestand van ons land in enkele opzichten statistisch vergeleken met die in het verleden, in het bijzonder met 1899.

Met behulp van de digitale volkstellingen kan iedere geïnteresseerde zich nu een beeld vormen van de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking, samenleving en economie. Bevolkingsgroei, vergrijzing, vrouwenarbeid, buitenkerkelijkheid, gemeentegrootte, woonsituatie, grootte van het huishouden en nationaliteit vormen slechts een greep uit het scala van onderwerpen waarvan de digitale volkstellingen een overzicht bieden over de afgelopen twee eeuwen.

De eerste landelijke volkstelling werd in 1795 gehouden, de laatste in 1971. De resultaten van al deze tellingen zijn in meer dan 200 boeken (met in totaal ruim 42 000 pagina's) opgenomen. Via microfilmscanning zijn al deze gegevens gedigitaliseerd. De eerste telling die het CBS heeft uitgevoerd, was die van 1899.

De persconferentie vindt plaats bij het NIWI, J. Muijskenweg 25 in Amsterdam (vlak bij de Utrechtse Brug) en start om 10.00 uur. De zaal is geopend vanaf 9.30 uur.

Meer informatie over de presentatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16 of bij het NIWI, tel. (020) 462 86 07.

U kunt op bijgaande fax aangeven of u de persconferentie wilt bijwonen of dat u de cd-rom toegestuurd wilt krijgen.

T E L E F A X

Aan: Centraal Bureau voor de Statistiek
T.a.v.: CBS-Persdienst
Fax: (070) 337 59 71
Van:
Medium:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Onderwerp: Presentatie cd-rom volkstellingen Datum:
Aantal pagina's: 1
(inclusief voorblad)

0 Hierbij meld ik mij aan voor de persconferentie op 31 augustus '99 om 10 uur (zaal open 9.30 uur) bij het NIWI, J. Muijskenweg 25, Amsterdam(1)

0 Ik ben verhinderd de persconferentie bij te wonen maar wil wel graag een recensie-exemplaar van de cd-rom ontvangen(1)

(1) Uw keuze aankruisen.

19 aug 99 10:57

Deel: ' Persconferentie CBS over digitale volkstellingen '
Lees ook