expostbus51


CBS


CBS:Persconferentie De Nederlandse conjunctuur

Op donderdag 25 februari organiseert het CBS een persconferentie naar aanleiding van het verschijnen van het jaarnummer van het Conjunctuurbericht en de eerste uitkomsten van de Kwartaalrekeningen over 1998
Tijdens de persconferentie schetst het CBS een samenhangend beeld van de conjuncturele ontwikkelingen in 1998. Enkele onderwerpen die in de presentatie aan bod zullen komen, zijn:

- economische groei loopt terug

- consument kooplustig

- weer forse banengroei

- lage inflatie

- hypotheken nieuw record

- Nederlandse ontwikkeling in Europees perspectief In het kader van de presentatie van De Nederlandse conjunctuur nodigt het CBS u uit op donderdag 25 februari van 10.00 tot 11.00 uur in het perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag. De zaal is geopend om 9.30 uur, zodat u in de gelegenheid bent het achtergrondmateriaal voorafgaand aan de presentatie door te nemen.
Tijdens deze bijeenkomst zal Peter Oomens, hoofd Communicatie en Publicatie van het CBS, een toelichting geven op de uitkomsten over
1998.

Indien u de persconferentie wilt bijwonen, verzoek ik u vriendelijk bijgaand antwoordformulier v¢¢r 22 februari aan de persdienst van het CBS terug te faxen. Voor meer informatie over de persconferentie kunt u contact opnemen met Petra Thomissen van de persdienst, telefoon (070) 337 58 16.

T E L E F A X

Aan: Centraal Bureau voor de Statistiek
T.a.v.: Persdienst
Fax: (070) 337 59 71

Van:
Medium:
Telefoon:
Fax:
E-mail:

Onderwerp: Aanmelding persconferentie De Nederlandse conjunctuur
Datum:
Aantal pagina.s: 1
(incl. voorblad)

Hierbij meld ik mij met .. persoon/personen aan voor de persconferentie op 25 februari aanstaande.

Deel: ' Persconferentie CBS over Nederlandse conjunctuur in 1998 '
Lees ook