PLATFORM ARMOEDEBESTRIJDING

Persconferentie armoedebestrijding

3 september 1999
Persuitnodiging

Coalitieberaad over armoede

Het platform Armoedebestrijding geeft op dinsdag 7 september een persconferentie over armoedebestrijding. Het platform (FNV, CNV, Humanistisch Verbond, Humanitas en Raad van Kerken in Nederland) presenteert een aantal gezamenlijke voorstellen die de positie van mensen met een minimuminkomen moet verbeteren. De persconferentie begint om 18.30 uur in Hotel Corona, Buitenhof 39 in Den Haag.

Voorafgaand aan de persconferentie is er (op dezelfde locatie) van 14.30 tot 18.30 uur een coalitieberaad inkomensverdeling in de 21e eeuw waarvoor u ook van harte bent uitgenodigd. Politieke partijen en maatschappelijke organisaties zijn gevraagd hun standpunten over armoedebestrijding op papier te zetten. Dit zijn onder meer het CDA, de gemeente Den Haag, de Gehandicaptenraad, Groen Links, de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen, Sjakuus, de Socialistische Partij en VNO-NCW.

Yvonne Breuk, voorzitter van het platform Armoedebestrijding: 'We hopen het dinsdag eens te worden over een aantal belangrijke voorstellen om de armoede te bestrijden en hiervoor draagvlak te creëren bij de politiek.'

Programma:
14.30 uur Zaal open
15.00 uur Opening door beraadsleider mevrouw Paulien Osse 15.05 uur Spreker: de heer Joop Roebroek (Katholieke Universiteit Brabant)
15.15 uur Eerste ronde: armoedevoorstellen met een generieke benadering
15.45 uur Spreker: mevrouw Yolande Hennekam, ervaringsdeskundige
15.55 uur Tweede ronde: armoedevoorstellen met een categoriale benadering
16.25 uur Pauze
16.40 uur Spreker: mevrouw Paulien van der Linden, wethouder Sociale Zaken in Utrecht
16.50 uur Derde ronde: armoedevoorstellen die zich richten op kostenverlaging van primaire voorzieningen 17.20 uur Spreker: de heer Steven van Eijck (fiscalist, Erasmus Universiteit)
17.30 uur Vierde ronde: armoedevoorstellen vanuit onder meer een fiscale benadering
18.00 uur Conclusies
18.30 uur Persconferentie


---------------------------

Meer informatie:

Platformvoorzitter Yvonne Breuk (vanaf maandag): 020 - 521 90 00, Platformsecretariaat: Wanda van Doorne: 020 - 523 11 00, CNV-voorlichter Karin Jansen: 06 - 53 400 399

03 sep 99 08:48

Deel: ' Persconferentie Coalitieberaad over armoede '
Lees ook